Jak wynika z badania Work Service, przeprowadzonego na próbie 636 pracujących osób, 10% badanych przyznało się do kłamstwa podczas rozmowy kwalifikacyjnej lub do podawania nieprawdziwych informacji w CV. Kłamstwo wcześniej czy później wychodzi na jaw, rekruterzy mają na to sposoby – ostrzega ekspert.

Z badania wynika, że 16% ankietowanych raczej zaprzecza, aby podawało nieprawdę w CV lub podczas rozmowy o pracę, a ponad 70% zdecydowanie nie przyznaje się do podawania nieprawdziwych informacji.

infoplanet psychologia i lifestyle klamstwa w cv rekrutacja

W raporcie zwrócono uwagę, że najczęściej do podawania nieprawdy podczas rekrutacji przyznawały się osoby młode z wykształceniem podstawowym, a także osoby aktualnie pozostające bez pracy. Oznacza to, że do kłamstwa w CV lub podczas rozmowy o pracę dochodzi najczęściej u osób o małym doświadczeniu zawodowym lub o nieaktualnych albo niskich kompetencjach.

Badacze stwierdzili, że zdarzają się również sytuacje, w których kandydaci posługują się fałszywymi dokumentami, które mają świadczyć o ukończonych kursach czy edukacji.

infoplanet psychologia i lifestyle klamstwa w cv

– W takim przypadku mowa jest o przestępstwie, za które grożą kary finansowe, a nawet pozbawienie wolności do 5 lat – przestrzega Work Service.

Prezes serwisu Kariera.pl. Piotr Adamczyk zaznaczył w komentarzu do raportu, że nie warto koloryzować w CV czy podczas rozmowy o pracę, zwłaszcza że doświadczeni rekruterzy mają sposoby na sprawdzenie wiarygodności kandydata.

infoplanet psychologia i lifestyle klamstwa w cv rozmowa kwalifikacyjna

– Najczęściej weryfikują je w praktyce lub kontaktują się z wcześniejszymi pracodawcami wskazanymi w CV. Dlatego kłamstwo wcześniej czy później wychodzi na jaw, a konsekwencje ponosi kandydat. Te mogą być daleko idące, bo zła reputacja może ciągnąć się latami – uważa.

Ekspert zaleca, aby nie zawyżać swoich kompetencji i podawać w swoim CV prawdziwe informacje. Przekonać do takiego postępowania może fakt, że w dzisiejszych warunkach rynkowych, wiele zatrudnianych osób spełnia większość, a nie wszystkie wskazane oczekiwania na danym stanowisku.