Wierni Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego zakończyli dziś post, który stanowi duchowe przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia. Ich wigilia – według kalendarza juliańskiego – przypada właśnie 6 stycznia.

Przedstawiciele polskiej Cerkwi liczbę wiernych w kraju szacują na 450–500 tys. osób. Według danych GUS, ale uznawanych przez hierarchów za niemiarodajne, przynależność do Kościoła prawosławnego w Polsce w ostatnim spisie powszechnym zadeklarowało 156 tys. osób.

infoplanet psychologia i lifestyle prawoslawne swieta

Przyjmuje się, że centrum prawosławia jest województwo podlaskie – to tam są największe w kraju skupiska wiernych Cerkwi. Właśnie w tej części kraju wierni, przy ustalaniu dat większości cerkiewnych świąt, nadal korzystają z kalendarza juliańskiego. W centralnej i zachodniej Polsce wielu prawosławnych obchodzi jednak święta Bożego Narodzenia w tym samym czasie co katolicy.

W połowie 2014 roku polska Cerkiew formalnie wróciła do tzw. starego stylu, czyli kalendarza juliańskiego. Zdecydował o tym wówczas sobór biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, odwołując decyzję sprzed 90 lat o posługiwaniu się kalendarzem gregoriańskim. Przez lata w praktyce parafii utrwalił się bowiem taki stan, że część zaczęła stosować ten kalendarz, część zaś pozostała jednak przy tzw. starym stylu. Tych ostatnich jest większość.

infoplanet psychologia i lifestyle prawoslawne swieta tradycje

Po decyzji soboru z 2014 roku, część parafii nadal opiera swój rok liturgiczny na kalendarzu gregoriańskim, bo decyzja soboru nie oznaczała automatycznej zmiany. Tam gdzie jest taka potrzeba, może być bowiem praktykowany nadal nowy styl.