Jak wynika z raportu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny „Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania”, przeciętny Polak jest młodszy niż większość mieszkańców krajów Unii Europejskiej.

Jednak – choć jesteśmy liderami wieku – nie pokrywa się to z pozycja najzdrowszych obywateli Europy. Chociaż badania dowodzą, że stan zdrowia przeciętnego Polaka się poprawia, mamy wiele problemów zdrowotnych wynikających z palenia papierosów, picia alkoholu i złej diety. Jednak samoocena zdrowia Polaków jest w większości bardzo dobra lub dobra.

infoplanet sluzba zdrowia mlody jak polak zdrowie

– W 2018 roku długość życia mężczyzn wynosiła 74 lata, a kobiet była o 7,8 lat dłuższa i sięgała 81,8 lat. Generalnie jesteśmy przeciętnie jednym z najmłodszych narodów w UE, ale prognozy wskazują, że ta różnica będzie stopniowo zanikać i w połowie obecnego wieku zarówno mediana wieku, jak i odsetek osób w wieku 65 lat i więcej będą w Polsce wyraźnie wyższe od przeciętnych dla krajów Europy – informują autorzy raportu.

Jak zauważa prof. Bogdan Wojtyniak, długość życia przeciętnego Polaka, która od dekady rosła, teraz wyhamowała. W latach 2014–2018 długość życia mężczyzn i kobiet wzrosła zaledwie o 0,2 roku. Najmniejsze szanse na długie życie mają mieszkańcy najmniejszych miast, o liczbie mieszkańców poniżej 5 tys., zaś najdłużej żyją przeciętnie mieszkańcy dużych miast, z wyjątkiem Łodzi – tam długość życia jest krótsza niż w małych miasteczkach.

infoplanet sluzba zdrowia mlody jak polak

– Nie potrafimy zrozumieć tego „fenomenu” Łodzi. Od wielu lat mężczyźni najkrócej żyją w województwie łódzkim – komentuje prof. Wojtyniak.

Z analiz wynika, że w 2018 roku mężczyźni zamieszkujący Łódź żyli o 3,7 roku krócej niż mieszkający w województwie podkarpackim – najlepszym pod względem długości życia. Wśród kobiet z województwa łódzkiego i śląskiego a mieszkankami województwa podkarpackiego różnica wynosi obecnie o 2,3 roku.