Jak wynika z wyliczeń ZUS, w pierwszym kwartale 2019 roku Polacy złożyli 9,2 mln zwolnień lekarskich na łączną liczbę 102,9 mln dni. To odpowiednik 282 tysięcy lat łącznego przebywania na L4 przez jedną osobę.

Dane dotyczące zwolnień chorobowych składanych do ZUS od stycznia do kwietnia 2019 roku skomentował regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa zachodniopomorskiego Karol Jagielski. Jak wykazywał, porównując tegoroczne wyliczenia z informacjami z analogicznego okresu ubiegłego roku, prawie 103 mln dni na L4 to spadek absencji o 2,8% i o 1,1% mniej wystawionych zwolnień lekarskich.

infoplanet sluzba zdrowia 103 mln dni na l4 ZUS polska

Z danych ZUS wynika, że 28,6% dni spędzonych na zwolnieniach lekarskich to nieobecności osób w wieku 30–39 lat. Co więcej, zgodnie z statystykami, na L4 częściej w pierwszym kwartale 2019 roku przebywały kobiety (56%) niż mężczyźni (44%). Powodem wszystkich zwolnień chorobowych były: ciąża, poród lub połóg (16,1 mln dni – 18,7% zgłoszonych L4), choroby układu oddechowego (14,5 mln dni – 16,9% zgłoszonych L4), choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego bądź tkanki łącznej (12,7 mln dni – 14,8% zgłoszonych L4), a także urazy bądź zatrucia (11, 1 mln dni – 12,9% zgłoszonych L4).

ZUS wyliczył również, iż przyczyną najdłuższej nieobecności w grupie kobiet była związana z ciążą opieka położnicza – 25,4% zgłoszonych dni L4. Wśród mężczyzn najczęściej pojawiały się natomiast zwolnienia lekarskie, których powodem było ostre zakażenie górnych dróg oddechowych (6,5% zgłoszonych dni L4).

infoplanet sluzba zdrowia 103 mln dni na l4

Zgodnie ze statystykami zwolnienie lekarskie trwało przeciętnie 11,4 dnia. Najczęściej zgłaszano zwolnienia chorobowe do 5 dni (35,8%), w 32,7% – na czas 11-30 dni, w niemal 27% na okres 6–10 dni, w 3,5% – zwolnienia jednodniowe. Te krótkie L4 stają się wśród Polaków coraz bardziej popularne – zwolnień chorobowych do 5 dni oraz zwolnień jednodniowych zgłoszono o 1,9% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Jak wylicza ZUS, zasiłki chorobowe związane ze zwolnieniami lekarskimi w pierwszym kwartale 2019 roku to kosz 5,1 mld zł – o 7% więcej niż w poprzednim, a kolejne 3 mld zł roku wyłożył na ten cel Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (wzrost o 2,7%). Na wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby pracodawcy i FGŚP wydali natomiast około 2 mld zł (o ponad 14% więcej).