Jak poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa na konferencji prasowej w Zabrzu dotyczącej przygotowań ZUS do wdrożenia tzw. dodatku 500 plus dla osób niesamodzielnych, od 2 września możliwe jest składanie wniosków o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

– Jesteśmy zaledwie miesiąc przed wejściem w życie ustawy dotyczącej świadczenia. Uprawnionych do niego w skali całego kraju będzie ok. 850 tys. osób; skierowany do nich transfer finansowy to ok. 4,5 mld złotych. To ważna ustawa, wprowadzająca nieznane do tej pory świadczenie, skierowane do osób najbardziej zapomnianych, najbardziej potrzebujących. Przez całe lata nie widzieliśmy tego problemu; cieszę się bardzo, że będziemy tę rewolucyjną zmianę wprowadzać – wyliczała minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

ifnfoplanet sluzba zdrowia 500 plus dla niesamodzielnych prawo

Jak zapewniła prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska, instytucja planuje wypełnić ustawowy obowiązek rozpatrywania wniosków w ciągu 30 dni, a także prowadzić odpowiednie działania edukacyjne i informacyjne.

– Ze względu na zasięg ustawy, jej wrażliwość i jej wyczucie społeczne chcieliśmy, żeby już we wrześniu osoby zainteresowane, czy to bezpośrednio, czy przez swoich pełnomocników, dowiedziały się o swoich uprawnieniach i mogły składać wnioski; aby 1 października z tym pewnym ułatwieniem rozpocząć stosowanie przepisów ustawy. Wnioski i formularze dostępne są już na salach obsługi klientów, a także w formie elektronicznej, jeżeli chodzi o platformę usług elektronicznych. Ponieważ ustawa wchodzi od 1 października, formularze będą dostępne już według wszelkich zasad on-line w październiku – zapewniała prezes ZUS.

ifnfoplanet sluzba zdrowia 500 plus dla niesamodzielnych prawo

Świadczenie 500 plus dla niesamodzielnych skierowane jest do osób, które ukończyły 18. rok życia i wymagają opieki długoterminowej, czyli pomocy i wsparcia osób trzecich w pełnieniu funkcji życiowych, niepobierające świadczeń z funduszy publicznych na łączną kwotę powyżej 1,6 tys. złotych. Potwierdzeniem takiego stanu ma być samoistne orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub w połączeniu z uzupełnione orzeczeniami: o całkowitej niezdolności do pracy, całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym lub o całkowitej niezdolności do służby.

Jak wynika z szacunków ZUS, od października 2019 roku do marca 2020 roku spośród ok. 850 tys. uprawnionych do złożenia wniosku osób ok. 600 tys. będzie musiało zostać zbadanych przez lekarza orzecznika ZUS w celu ustalenia niezdolności do samodzielnej egzystencji.