Zgodnie z informacjami podanymi przez dyrektora Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie, od momentu utworzenia placówki w 2014 roku wydatki na leczenie pacjentów wyniosły łącznie niemal 20 tys. złotych.

Wyliczenia kosztów leczenia dokonał dyrektor Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie Ryszard Wardeński. Mają one wynosić dokładnie 16 959,80 zł – wynika z dokumentu, który trafił do biura rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara. Świadczenia medyczne związane są z leczeniem sprawców najpoważniejszych przestępstw, którzy po odbytej karze więzienia nadal są izolowani z powodu podejrzeń o możliwość popełniania kolejnych przestępstw wynikających z preferencji seksualnych lub zaburzeń osobowości. Nie są one refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ).

infoplanet sluzba zdrowia koszty leczenia przestepcow gostynin

Pismo z wyliczeniem kosztów to odpowiedź dyrektora ośrodka w Gostyninie na szereg pytań skierowanych przez rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara. Obejmowały one prośbę o udzielenie informacji dotyczących środków finansowych przyznawanych na leczenie pacjentów, kwot wydatkowanych na pokrycie kosztów leczenia pacjentów w publicznej służbie zdrowia i finansowania świadczeń medycznych dla pacjentów, którzy otrzymują świadczenia rentowe lub emerytalne.

– Od początku funkcjonowania ośrodka jego budżet pozwalał na bezproblemowe zaspokajanie wszelkich medycznych potrzeb pacjentów; od utworzenia ośrodka do dziś wydatki na leczenie pacjentów wyniosły łącznie 16959,80 zł. W podziale na poszczególne lata wydatki wynosiły: w 2015 roku – 1440,50 zł, w 2016 roku – 1790 zł, w 2017 roku – 4505 zł, w 2018 roku – 6327,30 zł, a w 2019 roku – 2897 zł. Właściwym podmiotem więziennej służby zdrowia dla KOZZD jest Zakład Opieki Zdrowotnej Zakładu Karnego nr 2 w Łodzi. W placówce tej realizowane są jedynie konsultacje stomatologiczne. Wszelkie koszty udzielania pacjentom KOZZD świadczeń stomatologicznych ponoszone są przez Służbę – poinformował dyrektor ośrodka w Gostyninie w odpowiedzi na pytania RPO.

infoplanet sluzba zdrowia koszty leczenia przestepcow koszty

Jak podkreślił dyrektor ośrodka w Gostyninie, każdy pacjent wymagający zewnętrznej pomocy medycznej „jest w miarę możliwości konsultowany w najbliżej położonej niepublicznej placówce zdrowia, która posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia”, a najistotniejszą kwestią w udzielaniu świadczeń medycznych pacjentom ośrodka jest „brak możliwości przeprowadzania konsultacji medycznych w szpitalach więziennych”.