Jak poinformował 26 sierpnia minister zdrowia Łukasz Szumowski, kobiety chore na raka piersi od września uzyskają oczekiwany refundowany dostęp do nowoczesnych leków: Kisqali (rybocyklib), Ibrance (palbocyklib), Perjeta (pertuzumab) i Herceptin (trastuzumab).

Zgodnie z przekazanymi informacjami, uwzględnienie na wrześniowej liście refundacyjnej nowych leków, stosowanych w terapii raka piersi, to efekt współdziałania ministerstwa zdrowia, specjalistów i organizacji pacjentów.

infoplanet sluzba zdrowia leki na raka piersi refundowane leki

– Dzięki temu dołączamy do standardu europejskiego w leczeniu tego nowotworu, a ponieważ rośnie liczba opcji lekowych (łącznie z odpowiednikami leków dostępnych dla pacjentek z rakiem piersi będzie obecnie 11, podczas gdy jeszcze w roku 2014 dostępne były 2), rosną także szanse na coraz lepsze wyniki leczenia i poprawę jakości życia pacjentek. Jednocześnie w przypadku pertuzumabu i trastuzumabu rozszerzamy wskazania do leczenia przedoperacyjnego, co powinno skutkować większą liczbą operacji o mniejszym zakresie i ogólnie – poprawą wyników leczenia – wyjaśniał minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Minister zdrowia zwrócił również uwagę na fakt, iż nowoczesne leki są tylko częścią propozycji, skierowanych do pacjentek z rakiem piersi, obok leczenia kompleksowego w Breast Unitach, które mają zostać zapoczątkowane od października. W ich ramach pacjentki będą przechodziły wszystkie etapy leczenia europejskiego standardu leczenia tego nowotworu: od diagnostyki po rehabilitację.

infoplanet sluzba zdrowia leki na raka piersi refundowane ministerstwo zdrowia

– Około jedna czwarta kobiet z rozpoznanym rakiem piersi w Polsce ma stadium miejscowego zaawansowania i te pacjentki wymagają leczenia przedoperacyjnego, dzięki któremu operacja może być mniej radykalna. Druga grupa, około 70% chorych, wymaga z kolei leczenia hormonalnego. Te pacjentki potrzebują leczenia sekwencyjnego, czyli zapewnienia im skutecznych opcji terapeutycznych w kolejnych liniach – skomentował konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej prof. Maciej Krzakowski.

Według szacunkowych obliczeń przeżywalność pacjentek chorych na raka piersi w Polsce wynosi obecnie 76%. To 6-procentowy więcej w ciągu ostatniej dekady, ale wynik wciąż niższy od średniej europejskiej, która pozostaje na poziomie 82%.