Dyrektorzy szpitali zwrócili się z apelem do ministra zdrowia Łukasz Szumowskiego, by rozwiązał problem wynikający z niepokrytych kosztów świadczeń, które polskie placówki medyczne udzielają nieubezpieczonym obcokrajowcom. Zdaniem władz szpitali i lekarzy, pacjenci z zagranicy po leczeniu uciekają, by nie pokrywać kosztów terapii.

Niezdrowe straty dla szpitali

– W przypadku cudzoziemców, szczególnie z państw nienależących do Unii Europejskiej, których liczba w Polsce z każdym rokiem rośnie, ryzyko finansowe związane z udzielaniem takich świadczeń ponosi w całości podmiot leczniczy. W sytuacji, gdy cudzoziemiec nie posiada środków na pokrycie kosztów leczenia i nie posiada ważnego ubezpieczenia kosztów leczenia, uzyskanie zapłaty jest najczęściej niemożliwe, a dochodzenie tych roszczeń na drodze sądowej jest nieskuteczne – piszą lekarze w apelu Naczelnej Rady Lekarskiej.

infoplanet sluzba zdrowia obcokrajowcy to straty dla szpitali

Jak wylicza „Gazeta Wyborcza”, w ubiegłym roku straty wynikające z leczenie nieubezpieczonych obcokrajowców dla Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie sięgały 456 tys. zł, dla Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku – niemal 240 tys. zł, a dla Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku – nawet 700 tys. zł.

– Za 2017 r. wciąż nie otrzymaliśmy zapłaty o wartości ponad 400 tys. zł. To istotne sumy dla budżetu szpitala, jednak zawsze priorytetem będzie dla nas ratowanie życia ludzkiego. Kwestie ubezpieczenia i wystawiania ewentualnych faktur za leczenie są podnoszone w następnej kolejności – wyjaśnia dyrektor naczelny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku Jakub Kraszewski w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej”.

Sposób na obcokrajowca?

Z relacji lekarzy pracujących w tych placówkach wynika, że pacjenci z zagranicy zgłaszają się do szpitali najczęściej z urazami po wypadkach lub innych sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu. Koszty leczenia obcokrajowców są zależne od stanu zdrowia pacjenta, jednak łącznie narażają polskie placówki medyczne na straty, które znacznie obciążają budżet szpitala.

– Wartość nieopłaconych faktur nieubezpieczonych obcokrajowców wpływa na wysokość strat spółki. To właśnie szpital ponosi koszty zarówno za nieubezpieczonych obcokrajowców, jak i obywateli Polski, którzy nie mają ubezpieczenia, z którego można by pokryć koszty leczenia – komentuje Katarzyna Brożek, rzecznik spółki Copernicus, do której należy szpital św. Wojciecha w Gdańsku.

infoplanet sluzba zdrowia obcokrajowcy to straty dla szpitali budzet

Nieubezpieczeni obcokrajowcy opuszczają szpitale, jak tylko poczują się lepiej, lub podają fałszywe dane, powodując, że uzyskanie zwrotu kosztów leczenie jest niemożliwe. Nieskuteczne okazuje się również wnioski kierowane do ambasad krajów pochodzenia pacjentów: Ukrainy, Białorusi czy Gruzji, a także innych państw Afryki i Azji.

W związku z narastającymi stratami w budżetach, samorząd lekarski apelował do ministra zdrowia i ministra spraw zagranicznych już w sierpniu 2018 roku. W piśmie zaproponowano ustalenie zasad refundowania kosztów leczenia na drodze umów międzynarodowych i stworzenie funduszu gwarancyjnego dla podmiotów medycznych.

Jak wynika z komentarza ministerstwa, resort analizuje sprawę. Sylwia Wądrzyk z Ministerstwa Zdrowia zapewniła, że „aktualnie resort oczekuje na przekazanie przez wojewodów odpowiednich danych zbieranych od podmiotów leczniczych; po ich uzyskaniu możliwa będzie pełniejsza ocena charakteru i skali tego zjawisk”.