W Gdańskim Uniwersyteckim Centrum Klinicznym przeprowadzono pionierską operację kardiochirurgiczną, podczas której wszczepiono dziecku elektrody epikardialne bez otwarcia klatki piersiowej małego pacjenta.

Stała stymulacja serca uznawana jest za metodę leczenia bradykardii. Zwykle elektrody układu stymulującego umieszcza się drogą przezżylną w prawym przedsionku i prawej komorze serca. Jednak może to prowadzić do wystąpienia powikłań zakrzepowych w układzie żylnym oraz upośledzenia funkcji zastawki trójdzielnej, a ponadto, z uwagi na ograniczoną trwałość elektrod, wymaga ich usunięcia lub wymiany po kilku latach w trakcie kolejnego zabiegu wysokiego ryzyka.

infoplanet sluzba zdrowia pionierska implantacja u dziecka implant

Z tych powodów u dzieci stosowana jest często stymulacja epikardialna, polegająca na naszyciu elektrod bezpośrednio na ścianę serca. Ta metoda pozwala wyeliminować konieczność przeprowadzania ponownego zabiegu, jednak implikuje operacyjne otwarcie klatki piersiowej pacjenta metodą torakotomii bocznej lub sternotomii.

Zabieg implantacji elektrod epikardialnych (nasierdziowych) bez otwarcia klatki piersiowej (sternotomii) przeprowadził u 13-letniej pacjentki interdyscyplinarny zespół lekarzy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, w skład którego weszli: kardiochirurg dr n. med. Grzegorz Łaskawski, elektrofizjolog dr hab. n. med. Maciej Kempa i chirurg dziecięcy dr n. med. Maciej Murawski. Do tej pory w Polsce podobne operacje przeprowadzano jedynie na dorosłych pacjentach. Zabieg jest zatem pierwszą implantacją stymulatora dwujamowego z dojścia spod wyrostka mieczykowatego u dziecka.

infoplanet sluzba zdrowia pionierska implantacja u dziecka operacja

– Co szczególnie istotne, elektrody umieszczono na ścianie prawego przedsionka i lewej komory serca, co jest optymalnym rozwiązaniem. Dzięki zastosowanej metodzie układ żylny dziewczynki nie został naruszony, co praktycznie wyeliminowało możliwość wystąpienia wielu znanych powikłań elektroterapii – oceniał dr hab. Kempa.

Jak wynika z informacji przekazanej przez zespół lekarski, pacjentka bardzo dobrze zniosła zabieg, a pierwsza ambulatoryjna kontrola po zabiegu potwierdziła prawidłowe wygojenie rany operacyjnej i działanie stymulatora, a także dobre samopoczucie 13-latki.