Choć ministerstwo zdrowia inwestuje w zwiększenie taboru ratownictwa medycznego i liczba karetek rośnie, w pojazdach brakuje kadry. Ponadto coraz więcej ratowników medycznych przekwalifikowuje się na pielęgniarzy.

Na polski system ratownictwa medycznego składają się 2 typy karetek: podstawowe P – z 2 ratownikami lub ratownikiem i pielęgniarką, a także specjalistyczne S – w zespole z lekarzem. Liczba karetek podstawowych jest coraz większa – obecnie jest ich 1206, choć w 2016 roku – było tylko 955, natomiast karetek S – spada – z 562 w 2016 roku do 375 obecnie. Co więcej, jeszcze mniej pojazdów jest w stanie wyjechać w teren, ponieważ w zespołach brakuje lekarzy.

infoplanet sluzba zdrowia ratownicy medyczni poszukiwani szpital

– Funkcjonowanie systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM) reguluje znowelizowana ustawa uchwalona w czerwcu 2018 roku. Pierwsza wersja zmian w ustawie o PRM, nad którą pracował, przewidywała likwidację karetek S. Ostatecznie zdecydowano się jedynie na zmniejszenie ich liczby, jednak gdybyśmy zlikwidowali całkowicie karetki S, nie bylibyśmy jedynym krajem, w którym lekarze nie jeżdżą w karetkach, bo są za drodzy i jest ich za mało na rynku – wyjaśnia dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie Marek Tombarkiewicz, były wiceminister zdrowia.

Ponadto, zgodnie z opinią specjalisty, lekarze medycyny ratunkowej są zdecydowanie bardziej potrzebni w SOR-ach i centrach urazowych. Z tą oceną zgadza się dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Artur Borowicz.

infoplanet sluzba zdrowia ratownicy medyczni poszukiwani szpital

– Analizy, oparte o dziesiątki tysięcy przypadków, dowodzą, że wartość dodana działania lekarza w karetce w porównaniu z działaniem ratownika medycznego to 2%. To wynika z dużego zakresu uprawnień ratowników – przyznaje Borowicz.

Jak wynika z danych statystycznych, problem z brakami w kadrach karetek to również wynik kalkulacji ekonomicznej. Coraz więcej ratowników medycznych zmienia kwalifikacje i zostaje pielęgniarzami. Motywem najczęściej są zarobki – w zawodzie pielęgniarki średnio o 1,5 tys. wyższe niż wśród ratowników medycznych.