Jak przekazał rzecznik ZUS Wojciech Andrusiewicz, w pierwszym półroczu 2019 roku skontrolowanych zostało 324 tys. osób, które przebywały na zwolnieniach lekarskich. W efekcie wstrzymano wypłatę zasiłków chorobowych o wartości niemal 19,2 mln złotych.

Zgodnie z wyjaśnieniami rzecznika ZUS, kontrola to wynik obowiązku monitorowania prawidłowości orzekania niezdolności do pracy i zasadności przebywania na zwolnieniach lekarskich. W jej ramach lekarze orzecznicy ZUS weryfikują, czy każda osoba wykorzystująca prawo do zwolnienia lekarskiego jest chora i powinna nadal przebywać na zwolnieniu, a także czy nie pracuje lub nie wykonuje innych czynności sprzecznych z zaleceniami lekarza służącymi powrotowi do zdrowia.

infoplanet sluzba zdrowia rekordowe kontrole ZUS l4

– Jeżeli osoba korzysta ze zwolnienia niezgodnie z jego przeznaczeniem, ZUS wstrzymuje wypłatę świadczenia, a jeżeli zostało już wypłacone, nakazuje jego zwrot – podkreślił rzecznik ZUS.

Z przekazanych danych wynika, że w czasie 324 tys. kontroli przeprowadzonych w pierwszych 6 miesiącach obecnego roku ZUS przeprowadził osób na zwolnieniach lekarskich. W wyniku poczynionych ustaleń wstrzymano wypłatę 21,1 tys. zasiłków chorobowych na niemal 19,2 mln złotych.

infoplanet sluzba zdrowia rekordowe kontrole ZUS zwolnienia lekarskie

– Tym samym ZUS zdecydowanie podniósł efektywność swoich kontroli w zakresie wykrywania nieprawidłowości. W ubiegłym roku decyzji wstrzymujących wypłatę świadczeń było niecałe 15 tys., a przed dwoma laty nieco ponad 10,5 tys. Kwota wstrzymanych świadczeń sięgnęła odpowiednio 12,6 mln zł w 2018 roku i 6,9 mln zł w 2017 roku – wyliczał rzecznik ZUS.

Kluczem w skutecznej weryfikacji zasadności korzystania z L4 są elektroniczne zwolnienia lekarskie. Pozwalają one na bieżącą weryfikację dokumentów zgłaszanych do systemu i reagowanie na występujące nieprawidłowości.