Od 19 lipca obowiązują nowe przepisy dotyczące wystawiania skierowania na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową. Jak wynika z nowych zasad, kolejne leczenie jest możliwe nie wcześniej niż rok po zakończeniu poprzedniego.

– Najważniejsze zmiany dotyczą okresu, po którym ponownie będzie można starać się o skierowanie na leczenie uzdrowiskowe. Lekarz wystawi je najwcześniej po 12 miesiącach od zakończenia poprzedniego leczenia – wyjaśnia Andrzej Troszyński, rzecznik prasowy Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).

infoplanet sluzba zdrowia sanatorium na nowych zasadach przepisy

Ponadto skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową należy osobiście lub pocztą dostarczyć do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania oddziału NFZ w ciągu 30 dni. W innym wypadku straci ono ważność.

– Ministerstwo Zdrowia przewiduje, że rozwiązanie to skróci kolejki czekających na wyjazd do sanatorium. Co roku wpływa do NFZ średnio 400 tys. skierowań na leczenie uzdrowiskowe. Zdarza się, że pacjenci zaledwie po kilku dniach od powrotu składają kolejne skierowanie – dodał Troszyński.

Starania o skierowanie do sanatorium należy rozpocząć u lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, a więc mającego kontrakt z NFZ lub pracującego w placówce z podpisaną umową z NFZ. Na podstawie wywiadu, wyników badań, w tym badań specjalistycznych i ewentualnie kart informacyjnych ze szpitali ocenia on stan zdrowia pacjentów i ocenia zasadność wyjazdu na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową.

infoplanet sluzba zdrowia sanatorium na nowych zasadach senior

Według nowych przepisów lekarz wystawiający skierowanie nie będzie miał  również możliwości określania miejsca i rodzaju leczenia pacjenta. Wyłączną kompetencję w tym zakresie pozostawiono lekarzowi specjaliście, oceniającemu zasadność skierowania w NFZ.

Po tym, jak skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową trafia do odpowiedniego oddziału NFZ, jest rejestrowane. Następnie dokumentację medyczną ocenia lekarz specjalista NFZ. Decyzja o kwalifikacji do leczenia w sanatorium zostanie przekazana pacjentowi w ciągu 30 dni od wpłynięcia skierowania.