Od jesieni w Poznaniu w ramach innowacyjnego programu „Senior maluszka tuli”, osoby starsze będą mogły tulić dzieci z oddziału noworodkowego miejskiego szpitala. Projekt ma ograniczyć stres i lęk wśród noworodków oraz pomóc w opiece nad dziećmi rodzicom i pracownikom szpitala.

– Na oddziale znajdują się dzieci, które nie są codziennie odwiedzane. Powodów takiej sytuacji jest wiele: choroba rodziców, brak możliwości codziennego dojeżdżania do malucha czy nawet porzucenie noworodka. Efektem może być wzrastający stres i poziom lęku dziecka oraz obniżenie sprawności jego układu odpornościowego. Możliwe są także konsekwencje długofalowe, odbijające się negatywnie na rozwoju psychicznym dziecka – tłumaczy administracja oddziału noworodkowego Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu.

infoplanet sluzba zdrowia senior maluszka tuli program

Rozwiązaniem, które ma ograniczyć stres i lęk wśród noworodków, ma być innowacyjny projekt miejski „Senior maluszka tuli”. W jego ramach mieszkańcy miasta, którzy ukończyli 60. rok życia, będą mogli za zgodą rodziców i personelu szpitalnego spędzać z dzieckiem czas, opiekować się nim i je tulić.

– Nabór wolontariuszy do programu trwał do maja. Zainteresowanie było ogromne, ok. 130 tysięcy osób chciało wziąć udział w projekcie. Dzwonili do nas także ludzie młodzi, nie tylko z Poznania, ale z całej Polski – wyjaśnia koordynatorka wolontariuszy i rzeczniczka Hospicjum „Palium” Barbara Grochal.

infoplanet sluzba zdrowia senior maluszka tuli

Seniorzy, którzy wezmą udział w projekcie, aby przygotować się do roli opiekuna noworodka, przeszli cykl szkoleń, dotyczących topografii szpitala, organizacji pracy na oddziale, BHP i opieki nad dziećmi. Odbyli również praktyki, w czasie których zapoznali się ze sprzętem szpitalnym i akcesoriami, znajdującym się w szpitalu.

Jak wskazują pomysłodawcy projektu: Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Poznania, Centrum Inicjatyw Senioralnych i pracownicy Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei, seniorzy-wolontariusze muszą przejść jeszcze pełny zakres badań lekarskich, niezbędnych do tego, by móc pracować z noworodkami.