Jak wynika z raportu opublikowanego przez GIS, na podstawie danych z zakładów medycyny sądowej, laboratoriów toksykologicznych i prokuratury ustalono, że w 2018 roku nowe narkotyki, które są zbiorczo zwane dopalaczami, spowodowały 4260 przypadków zatrucia wymagającego interwencji medycznych i zgon 162 osób.

Termin nowe narkotyki to określenie na substancje zawierające środki psychoaktywne i zastępcze oddziałujące na ośrodkowy układ nerwowy. Polskie laboratoria, które badają nowe narkotyki, wyodrębniły ponad 100 związków chemicznych, odpowiadających temu opisowi, które są rozprowadzane pod postacią proszku, tabletek, roztworów lub mieszanek ziołowych do palenia.

infoplanet sluzba zdrowia setki ofiar nowych narkotykow mlodziez

– Od kilku lat w Polsce największą popularnością cieszą się katynony i syntetyczne kannabinoidy. Polacy najchętniej używają psychostymulantów, to prawie dwie trzecie wszystkich substancji wychwyconych przez polskie służby. Syntetyczne kannabinoidy, które imitują działanie marihuany, haszyszu to niecała jedna czwarta. Pojawiają się, może w niedużej ilości, bo raptem 2,5%, syntetyczne opioidy, to substancje, które odpowiadają za większość zgonów narkotykowych – wyliczył Tomasz Białas z Departamentu Nadzoru nad Środkami Zastępczymi.

Spośród 4260 zgłoszonych przypadków zatrucia środkami psychoaktywnymi lub środkami zastępczymi najwięcej liczba (1117) miała miejsce w województwie śląskim, łódzkim (1094), a także mazowieckim (304). Stanowiły one łącznie 59% wszystkich zgłoszeń na terenie kraju. 686 podejrzeń zatruć (16,1%) zarejestrowano w grupie wiekowej do 18 lat zarejestrowano, z czego 527 – w przedziale wiekowym 16–18 lat. Wśród osób powyżej 18 roku życia liczba zgłoszeń wyniosła 3339, z czego 1251 odnotowano w grupie wiekowej 19–24, 814– wśród osób w wieku 25–29 lat, 1065 – w grupie wiekowej 30–39, 209 – powyżej 40. roku życia. Ponadto 85% interwencji medycznych (3636 przypadki) dotyczyły mężczyzn, 13,5% (574 przypadki) – kobiet, a w 50 przypadkach płci nie odnotowano

infoplanet sluzba zdrowia setki ofiar nowych narkotykow mlodziez

– W zeszłym roku dokonano nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i po wielu latach udało się zrównać formalny status tzw. dopalaczy, czyli nowych narkotyków syntetycznych z narkotykami tradycyjnymi. Spowodowało to zmniejszenie konsumpcji tych substancji. Delegalizacja nowych narkotyków odbywa się przy pomocy prawa generycznego - to już nie jest lista wskazująca pojedyncze substancje, ale całe grupy substancji. Handel stacjonarny został praktycznie całkowicie zlikwidowany, nie ma już sklepów z tzw. dopalaczami i całej patologii, która wokół tych sklepów funkcjonowała – ocenił specjalista z Departamentu Nadzoru nad Środkami Zastępczymi.

Jak przestrzegł ekspert, handel dopalaczami wciąż funkcjonuje w internecie, mimo to nawet tam rynek dilerski nie jest już tak popularny. Zauważył jednak, że wśród nowych narkotyków pojawiły się niespotykane dotąd formy: liquidów do e-papierosów, waporyzatorów do inhalacji czy w sprejów donosowych.