Na nowej liście leków refundowanych, która zacznie obowiązywać od 1 lipca 2019 roku, ministerstwo zdrowia uwzględniło zmiany wyczekiwane przez pacjentów chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca, opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego i ostrą białaczkę limfoblastycznej. Jak oceniają specjaliści, zaspokajają one w dużym stopniu potrzeby terapeutyczne chorych z rakiem krwi.

Jak wynika z najnowszego obwieszczenia ministerstwa zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, które zostało opublikowane w czwartek, do listy refundacyjnej dodano 63 produkty, w tym 46 produkty lecznicze do listy aptecznej, 7 – w katalogu chemioterapii, 9 wśród programów lekowych i 1 środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

infoplanet sluzba zdrowia zmiany na liscie lekow refundowanych ministerstwo

– Dla 226 produktów leczniczych wprowadzono obniżki urzędowych cen od 2 gr do 3265,92 zł, a w przypadku 2 produktów leczniczych nastąpiło podwyższenie tych cen od 2,48 zł do 4,81 zł. Co warte podkreślenia, spadną ceny detaliczne 820 produktów leczniczych – wylicza ministerstwo zdrowia.

Zdaniem rzecznik resortu Sylwii Wądrzyk, najważniejsza zmiana to włączenie do refundacji leków dla pacjentów leczących opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego: Darzalex (daratumumab) i Kyprolis (karfilzomib). Mają one być dostępne dla chorych zakwalifikowanych do programu „Leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego”.

– Ważna zmiana zaszła też w programie lekowym „Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę szpikową”. Polega ona na możliwości odstawienia nilotynibu u pacjentów, którzy uzyskali trwałą głęboką odpowiedź molekularną w czasie leczenia tym inhibitorem po wcześniejszym leczeniu imatynibem, a ponadto możliwe będzie zastosowanie trzeciego inhibitora kinazy tyrozynowej drugiej generacji (Bosulif) w przypadku nietolerancji wcześniejszego leczenia w programie dwoma inhibitorami kinazy tyrozynowej drugiej generacji – wskazuje rzecznik ministerstwa zdrowia.

infoplanet sluzba zdrowia zmiany na liscie lekow refundowanych

Jak ocenia kierownik Zakładu Hematoonkologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinieprof. Krzysztof Giannopoulos, w ramach programów lekowych pacjenci ze szpiczakiem mnogim mogli korzystać z leczenia z lenalidomidem i pomalidomidem, ale na liście refundacyjnej bardzo oczekiwane były takie specyfiki, jak karfilzomib i daratumumab.

– Karfilzomib w schemacie z lenalidomidem i deksametazonem jest dla wąskiej grupy pacjentów, którzy nie odpowiadają w pierwszej linii na inhibitory proteasomu – chodzi o ok. 10% pacjentów leczonych indukcyjnie. Dodatkowo są to pacjenci młodsi, kwalifikujący się do procedury przeszczepienia – wyjaśnia prof. Giannopoulos.

Choć wiele z uwzględnionych leków stosowanych jest w chorobach stosunkowo rzadko występujących, w większości przypadków stosowanie leków pozwala na wyleczenie bądź uniknięcie nawrotów, mimo pierwotnej oporności na leki. Lista leków refundowanych w całości dostępna jest na stronie internetowej ministerstwa zdrowia.