Jak alarmują badacze rynku zdrowia, mimo że do psychiatry nie jest potrzebne skierowanie, na wizytę u tego specjalisty w ramach NFZ trzeba czekać nawet kilka miesięcy.

– Potrafimy pomagać ludziom z zaburzeniami psychicznymi, wykorzystujemy najnowsze metody leczenia, nie mamy jednak takiej siły przebicia, jak ratujący życie kardiolodzy, chociaż psychiatrzy też ratują ludzkie życie – wyjaśnia prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego prof. Agata Szulc.

infoplanet sluzba zdrowia kolejka do psychiatry NFZ

Najszybszej pomocy potrzebują ciężko chore osoby z zaburzeniami psychicznymi, a szczególnie te z myślami samobójczymi. Jak wyjaśnia konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii prof. Piotr Gałecki, kilka miesięcy oczekiwania to może być dla tych osób zbyt długo.

Powodem zbyt małej dostępności do leczenia psychiatrycznego jest zbyt mała liczba psychiatrów oraz niedoinwestowanie tej dziedziny w ramach publicznej opieki zdrowotnej. Z przedstawionych przez obserwatorów rynku danych wynika, że w Polsce jest zaledwie około 4 tys. psychiatrów, podczas gdy w Niemczech jest ich 18,2 tys., a we Francji – 15,2 tys.

infoplanet sluzba zdrowia kolejka do psychiatry

W przeliczeniu na liczbę mieszkańców Polska jest na przedostatnim miejscu w Unii Europejskiej (za nami jest jedynie Bułgaria). Mamy zaledwie 90 lekarzy tej specjalności na 1 mln ludności, podczas gdy w Finlandii, która zajmuje pierwsze miejsce, jest 236 psychiatrów, w Szwecji – 231, Holandii – 230, Francji – 228, na Litwie – 225, w Niemczech – 223, a w Grecji – 219.

– Najtrudniejsza sytuacja jest w psychiatrii dziecięcej, ponieważ mamy zaledwie 402 lekarzy tej specjalności, na dodatek małe jest zainteresowanie tą dziedziną wśród lekarzy. Na szczęście specjalizację z psychiatrii chce robić się coraz więcej lekarzy. Nadal małe jest jedynie zainteresowanie psychiatrią dziecięcą, już teraz brakuje 200 lekarzy tej specjalności – wyjaśnia prof. Gałecki.

infoplanet sluzba zdrowia kolejka do psychiatry lekarze

Według raportu EZOP (Epidemiologia Zaburzeń Psychiatrycznych i Dostępność Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej), w Polsce może być 6–7,5 mln osób z zaburzeniami psychicznymi. Najczęściej wykazują oni zaburzenia lękowe, uzależnienia oraz zaburzenia depresyjne.