Wiadomość, że chińskie dziecko urodziło się cztery lata po śmierci swoich rodziców, którzy zginęli w wypadku samochodowym, spowodowała medialną burzę.

Zamrożone geny

Shen Jie i Liu Xi próbowali zostać rodzicami poprzez zapłodnienie in vitro. Pięć dni przed wszczepieniem ich zapłodnionego jaja zginęli w wypadku samochodowym.

infoplanet zdrowie dzieci urodzone po smierci rodzicow Shen Jie i Liu Xi

Para pozostawiła cztery zamrożone embriony. Ich rodzice, po obu stronach rodziny, spędzili 3 lata w chińskich sądach, twierdząc, że powinni mieć prawa do embrionów. W końcu wygrali tę bitwę. Macierzyństwo zastępcze jest w Chinach nielegalne, więc przetransportowali zarodek do Laosu i tam znaleźli matkę zastępczą.

Dziecko o imieniu Tiantian ma teraz 100 dni. Dziadkowie musieli wykonać badania DNA i krwi, aby zapewnić wnukowi uzyskanie chińskiego obywatelstwa.

Dzieci zmarłych ludzi

Podczas gdy większość nagłówków skupiała się na upiornym przekonaniu, że zmarli ludzie mają dzieci, sama koncepcja nie jest taka dziwna. Ludzie martwi przecież cały czas mają dzieci. Kobiety w Wielkiej Brytanii, które jaja oddają komórki jajowe, przekazują kontrolę nad przyszłym poczęciem dziecka komuś innemu. Co więcej, brytyjskie przepisy dotyczące zapłodnienia in vitro pozwalają, aby dziecko urodziło się po ich śmierci.

infoplanet zdrowie dzieci urodzone po smierci rodzicow wstep

Niezwykłym aspektem przypadku Tiantiana jest fakt, że dziadkowie mogli domagać się praw do embrionów swoich dzieci. Podobna sprawa miała miejsce w Wielkiej Brytanii w ciągu ostatnich kilku lat. Na przykład sprawa pana i pani M. w stosunku do HFEA (organu ds. embriologii ludzi) rozstrzygnięta w 2017 roku Pan i pani M. zażądali, aby HFEA przyznała im prawa do zamrożonych komórek jajowych ich córki, która zmarła pięć lat wcześniej na raka jelita grubego, w wieku 28 lat.

W Wielkiej Brytanii, gdy zamraża się jajeczka, HFEA wymaga, aby kobieta lub w przypadku jajek zapłodnionych oboje partnerzy wcześniej zdecydowali, co stanie się z jajeczkami w przypadku niezdolności umysłowej lub śmierci. Jednak z jakiegoś powodu formularze nie zostały wypełnione prawidłowo. Podczas gdy córka powiedziała, że jej jajeczka powinny być nadal przechowywane po śmierci, nie określiła, co powinno się z nimi stać. Jej rodzina twierdziła, że kobieta chciała, aby jej rodzice wychowali potencjalne potomstwo. Ale w Wielkiej Brytanii nie ma prawa do dziedziczenia embrionów. Po dwóch latach kłótni sądy unieważniły decyzję HFEA, a organ ds. embriologii ludzi uznał, że istnieją „wyjątkowe okoliczności”. Państwo M. mogli zabrać niezapłodnione jajeczka córki do Ameryki w celu zapłodnienia przez dawcę spermy.

infoplanet zdrowie dzieci urodzone po smierci rodzicow dzieci zmarlych


Przemawiając w tym czasie do BBC, adwokat tej pary, Natalie Gamble, powiedziała, że sprawa opiera się na „najbardziej fundamentalnych zasadach prawnych dotyczących reprodukcji wspomaganej – że osoba, która przekazała jajeczka lub nasienie powinna zdecydować, co się z nimi stanie”. Pan i pani M. pozostają anonimowi i nie wiadomo, czy udało im się doczekać wnuka. Chociaż takie przypadki są bardzo nieliczne, szybko ulepszająca się technologia i brak jasnych wytycznych dotyczących przechowywania komórek jajowych (na całym świecie) doprowadzają jedynie do większej liczby komplikacji.