Leki, które rejestrują, kiedy zostały połknięte, już są przepisywane. Twoja następna recepta może zawierać tabletki z wbudowanymi czujnikami, które będą gromadzić i przesyłać dane o tym, czy przyjmujesz je zgodnie z instrukcjami.

Wielki brat biomedyczny

Abilify MyCite to połączenie tabletki i aplikacji, które może być stosowane do śledzenia przyjmowania leków na zaburzenia afektywne dwubiegunowe i schizofrenię. Było ono pierwszym takim produktem zatwierdzonym przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA). Choć akceptacja miała miejsce w listopadzie 2017 roku, na jego wdrożenie pacjenci czekali do ubiegłego miesiąca.

infoplanet zdrowie inteligentne tabletki ablify

Inteligentne leki, takie jak te, są częścią większej klasy produktów medycyny cyfrowej, która obejmuje pompy insulinowe z ciągłym monitorowaniem stężenia glukozy i rozruszniki serca, które pobierają aktualizacje oprogramowania podobne do smartfonów. Nadzieją, choć wciąż wymagającą więcej empirycznych badań, jest dostarczanie przez urządzenia lekarzom bardziej aktualnych informacji o pacjentach między wizytami oraz pomoc badaczom i agencjom, takim jak FDA, w lepszym monitorowaniu wyników zdrowotnych w rzeczywistym świecie.

Mimo praktycznych zastosowań, wielu pacjentów zareagowało na te produkty ze strachem i obawą. Terminy takie jak „wielki brat biomedyczny” są używane bardzo często. Wiele zagadnień bioetycznych związanych z tymi produktami analizuje artykuł napisany przez Glenna Cohena, który ma zostać opublikowany w tym tygodniu w „American Journal of Bioethics”. Jak wskazuje badacz, prawdziwym wyzwaniem będzie zrozumienie przez użytkownika dotyczących zmian baterii, wymiany czujników i aktualizacji oprogramowania leku. Rozróżnienie między świadomą zgodą a warunkami użytkowania mogą stać się bardziej brzemienne w skutkach.

Przechwytywanie danych

Ponieważ urządzenia są zaprojektowane do przechwytywania danych istnieją znaki zapytania, w jaki sposób wycofać prawo do posiadania i przetwarzania danych. Co więcej, choć w przypadku niektórych produktów, takich jak Abilify MyCite, na rynku istnieje nie-cyfrowa alternatywa, pozwalająca ludziom wybrać, czy chcą używać medycyny cyfrowej, nie jest to możliwe we wszystkich przypadkach. Co się dzieje, gdy dostępna jest tylko medycyna cyfrowa? Co z implantowanymi urządzeniami, takimi jak rozruszniki serca? W jakim stopniu ludzie powinni mieć możliwość korzystania z technologii i nie pozwalać na zbieranie danych lub wybrać wycofanie już zgromadzonych danych?

infoplanet zdrowie inteligentne tabletki wielki brat

Duża część uwagi skupiała się początkowo na gromadzeniu informacji na temat osób używających leków cyfrowych. Dzięki temu urządzenie generuje również dane na temat lekarzy i innych dostawców usług medycznych i umożliwia usługodawcy sprawdzenie, czy pacjent przestrzega zasad leczenia, dzięki czemu ubezpieczyciele oraz systemy szpitalne mogą dowiedzieć się również, w jakim stopniu zapewnia to usługodawca.

Ponadto wzorzec rzetelności usługodawcy w tym zakresie może stać się ważny w przypadku roszczeń dotyczących nadużyć. Będą one znamienne, jeśli ludzie odczują negatywne skutki, a prawnicy będą starać się uzyskać dostęp do zapisów zachowań dostawcy w odpowiedzi na alerty i inne informacje. Wszystkie te problemy pojawiają się w kontekście chętnych pacjentów i lekarzy decydujących się na jednoczesne stosowanie produktu medycyny cyfrowej. Nie jest to jedyny potencjalny sposób wykorzystania medycyny cyfrowej.

Czy w przyszłości sąd może wydać nakaz osobie, która nie przyjmuje leków? Czy lekarz może odmówić terapii, jeśli pacjent nie zgodzi się na wykorzystanie inteligentnych tabletek? Etyka, firmy i podmioty świadczące opiekę zdrowotną muszą bardzo ciężko pracować, aby utrzymać zaufanie pacjentów. Muszą zatem informować, w jaki sposób zbierane są dane o pacjentach i dostawcach, w jaki sposób są one wykorzystywane i jakie prawa będą lub nie będą przysługiwać po zebraniu danych. Dlatego warto pozostawić ludziom możliwość dokonywania świadomych, dobrowolnych wyborów, czy korzystać z tej technologii.