E-recepta, a więc cyfrowa wersja tradycyjnej recepty papierowej, to po e-zwolnieniach i e-skierowaniach, kolejny element programu cyfryzacji, wprowadzony 8 stycznia 2020 roku. Od tego dnia lekarze mają obowiązek wystawiać pacjentom receptę w postaci elektronicznej.

Lekarz wystawia e-receptę logując się do rejestru leków i wybierając z listy odpowiednie preparaty. Pacjent otrzymuje kod dostępu z numerem PESEL, który jest niezbędny do odbioru leków z apteki. Farmaceuta odczytuje kod, który umożliwia pobranie recepty elektronicznej i wydanie odpowiednich leków.

Jak przypomina Narodowy Fundusz Zdrowia w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej, e-receptę pacjent może otrzymać w trzech postaciach: SMS ( jako 4-cyfrowy kod dostępu), e-mail (z informacją załączoną w formacie pdf) lub jako wydruk informacyjny. Jednak bezpłatny SMS i e-mail mogą być wysyłane wyłącznie do pacjentów, którzy zalogowali się na Internetowe Konto Pacjenta (IKP) w serwisie pacjent.gov.pl i uzupełnili dane elektroniczne w zakładce „Moje konto”.

– Jeśli pacjent nie korzysta z Internetowego Konta Pacjenta (IKP) lekarz przekaże mu wydruk informacyjny. Wydruk informacyjny jest też przekazywany zawsze na żądanie pacjenta, nawet jeśli ma on aktywowane IKP. Podczas wizyty domowej, czyli w przypadku udzielania świadczenia zdrowotnego w miejscu wezwania albo w przypadku świadczenia udzielanego telemedycznie, jeśli lekarz nie ma możliwości wydania wydruku, a pacjent nie ma aktywnego IKP, należy wydać informację o e-recepcie w innej uzgodnionej postaci (np. odręczny dokument, e-mail) zawierającej co najmniej klucz lub kod dostępu do e-recepty oraz nazwę produktu leczniczego – wyjaśnia NFZ.

infoplanet technologia i medycyna abc recepty instrukcja

W określonych sytuacjach lekarz może wystawić tradycyjną receptę w formie papierowej. Dotyczy to: recept w ramach tzw. importu docelowego; recept dla osób o nieustalonej tożsamości; recept transgranicznych (do końca 2020 r.); recept pro auctore (dla siebie) i pro familiae (dla rodziny) (decyzja o wyborze postaci recepty - papierowej lub elektronicznej - należeć będzie do osoby wystawiającej); braku dostępu do systemu e-zdrowie, co może mieć związek m.in. z awarią systemu lub systemu gabinetowego czy brakiem dostępu do internetu.

Jak wynika z informacji przekazanej przez rzecznika ministerstwa zdrowia Wojciecha Andrusiewicza, pierwszego dnia obowiązywania e-recept wystawiono ich ponad 2 mln. „Już na wstępie, w pierwszych dniach osiągnęliśmy poziom, do którego w USA dochodzono 8 lat” – ocenił rzecznik.