Jak podkreślają eksperci, nowoczesne rejestratory arytmii to przyszłość. Technologia pozwala na tworzenie urządzeń coraz mniejszych, bardziej inteligentnych i lepiej przekazujących informacje o stanie zdrowia pacjenta do placówki medycznej.

Niektóre zaburzenia rytmu serca są dla pacjenta wyraźnie odczuwalne. Jednak istnieją i takie, jak migotanie przedsionków, które przez długi czas mogą być nieodczuwalne, choć bywają śmiertelnie groźne. W przypadku tych drugich rodzajów arytmii diagnozę ułatwiają nowoczesne rejestratory, które dzięki inteligentnym algorytmom pozwalają wykryć nieprawidłowości, jednocześnie powiadamiając o tym placówkę monitorującą.

infoplanet technologia i medycyna algorytm na arytmie serca diagnoza

– Kiedy pacjent skarży się na objawy związane z zaburzeniami rytmu serca, które występują rzadko i trwają krótko, ich wychwycenie w zapisie badania elektrokardiograficznego (EKG) lub nawet w 24-godzinnym zapisie badania EKG metodą Holtera, umożliwiającym rejestrowanie pracy serca przez 24 godziny na dobę, jest trudne, a czasem wręcz niemożliwe. Bywa, że w czasie badania objawy arytmii nie występują, jednak mimo wszystko schorzenie istnieje – wyjaśniają eksperci.

Nowoczesne rejestratory arytmii to miniaturowej wielkości urządzenia, które przypominają wszczepiane pod skórę cienkie płytki, odbierające sygnał EKG. Dzięki nowoczesnym algorytmom analizują one odebrany sygnał, zapisując podejrzane fragmenty wykresu EKG.

infoplanet technologia i medycyna algorytm na arytmie serca diagnoza

– W Polsce rejestratory arytmii są wszczepiane od kilkunastu lat, jednak ze względu na brak refundacji takiej procedury stosuje się je rzadko, u najbardziej potrzebujących chorych. Rzeczywiste potrzeby są dużo większe – przekonują specjaliści.

Pierwsze miniaturowe rejestratory arytmii zostały wszczepione w dwóch ośrodkach w Polsce pod koniec lipca obecnego roku. Przebieg zabiegu jest małoinwazyjny, a wszczepienie urządzenia polegało na wstrzyknięciu kilkucentymetrowego rejestratora sygnału elektrokardiograficznego po lewej stronie mostka pod skórą klatki piersiowej. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym i trwa 3 minuty, pozostawiając około 1-centymetrową bliznę.