Jak wynika z raportu Future Health Index, opracowanego na podstawie danych z 15 krajów, w tym z Polski, dostęp do cyfrowych rozwiązań w medycynie, również w postaci aplikacji mobilnych, zapewnia lekarzom, pielęgniarkom i ratownikom medycznym komfort pracy i pozytywnie wpływa na stan zdrowia pacjentów.

Zgodnie z ustaleniami raportu, cyfrowe rozwiązania, które wprowadzane są na rynek medyczny od kilku lat, pozwalają lekarzom na gromadzenie danych pacjentów oraz monitorowanie ich parametrów życiowych, zapewniając dostęp do tych informacji w niemal każdym miejscu i czasie. Technologie te są w Polsce skutecznie wdrażane – co najmniej z jednego takiego narzędzia korzysta nawet 77% lekarzy. Jednak z raportu wynika, że dane cyfrowe mogłyby być lepiej wykorzystywane dla zdrowia pacjentów.

infoplanet technologia i medycyna cyfrowe rozwiazania zdrowie dla pacjenta nowoczesny

– Digitalizacja jest kluczem do sukcesu transformacji służby zdrowia i odpowiedzi na wyzwania, które przed nią stoją. Dlatego otwartość pacjentów i lekarzy na nowoczesne technologie, widoczna w wynikach raportu Future Health Index 2019, to ważny i pozytywny sygnał dla cyfryzacji tego sektora w Polsce. Sprawna, kompleksowa wymiana informacji między wszystkimi uczestnikami tego systemu będzie miała nie tylko wpływ na poprawę efektywności terapeutycznej i kosztowej, ale pozwoli też pacjentom świadomie zarządzać swoim zdrowiem. W ujęciu długofalowym zaś przyczyni się do wzrostu jakości usług w polskiej służbie zdrowia – ocenia Reinier Schlatmann, prezes firmy Philips w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Wdrażanie technologii cyfrowych w medycynie jest jednak długotrwałym procesem, który wymaga czasu, zaangażowania pracowników sektora medycznego, zatrudniania specjalistów IT i znacznych nakładów finansowych. Koszty te ma równoważyć osiągnięty cel: większy komfort zarówno pacjentów, jak i pracowników służby zdrowia, skutkujący lepszymi wynikami pracy lekarzy i niższymi kosztami leczenia. Wyniki raportu wskazują, że 62% pracowników służby zdrowia zauważa pozytywny wpływ cyfrowych rozwiązań medycznych na zadowolenie pacjenta z opieki zdrowotnej, a ponad połowa lekarzy, pielęgniarek i pracowników medycznych dostrzega poprawę wyników zdrowotnych chorych oraz komfortu pracy.

infoplanet technologia i medycyna cyfrowe rozwiazania zdrowie dla pacjenta

Z badań wynika, że personel medyczny w Polsce chętnie stosuje nowe technologie medyczne, choć wyłącznie 64% lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych z dużych placówek służby zdrowia udostępnia pacjentom i innym pracownikom historię choroby w formie elektronicznej. W większości przypadków wynika to jednak z niedostatecznych systemów, a także troski o bezpieczeństwo i prywatność danych.