„New Scientist” donosi, że popularne ostatnio roboty chirurgiczne mogą być przełomem w technice operacyjnej. Jednak wraz z coraz powszechniejszym użyciem nowoczesnych technologii pojawiają się wątpliwości dotyczące ich zalet i możliwości.

Roboty operacyjne coraz częściej są wykorzystywane w szpitalach na całym świecie. Ich liczba w ostatniej dekadzie zwiększyła się 6 razy, osiągając w 2018 roku ponad milion robotów da Vinci wykonujących operacje. Zdaniem „New Scientist” roboty chirurgiczne gwarantują przede wszystkim wykonywanie zabiegów bardziej precyzyjnych i mało inwazyjnych operacji. Ponadto korygują nieprawidłowe polecenia, eliminują drżenie ręki i zmniejszają narażenie na przeciążenia mięśniowo-szkieletowe u chirurgów wykonujących często te same operacje. Z tego względu po ich zastosowaniu pacjenci są w stanie opuścić szpital szybciej i wrócić do domu w lepszym stanie zdrowia niż po tradycyjnych zabiegach.

infoplanet technologia i medycyna roboty chirurgiczne szpital

Jednak – jak twierdzi w oświadczeniu opublikowanym na początku 2019 roku Amerykańska Agencja Żywności i Leków – wciąż brakuje dowodów na to, że wykorzystywanie robotów chirurgicznych w operacjach guzów nowotworowych jest w pełni bezpieczne i bardziej skuteczne. Wnioski to efekt analiz badaczy z Austrii, którzy uwzględnili wyniki 28 zabiegów z zastosowaniem u pacjentów robotów chirurgicznych. Jak się okazało, w 9 przypadkach nie można było rozstrzygnąć, czy roboty chirurgiczne pozwoliły na lepsze jakościowo przeprowadzenie operacji, zwłaszcza w okolicy gardła i jamy brzusznej.

– Nasza rekomendacja jest taka, by nie inwestować w chirurgię rabatową, ponieważ jest ona wciąż na etapie eksperymentalnym. Każda nowa technologia musi najpierw potwierdzić, że jest lepsza od obecnie stosowanych, tym bardziej gdy jest bardziej kosztowna. Część specjalistów powątpiewa, czy roboty chirurgiczne są warte wysokiej ceny, jaką trzeba za nie zapłacić – jeden taki aparat kosztuje nawet 2 mln dolarów – ocenia dr Claudia Wild z Instytutu Oceny Technologii im. Ludwika Boltzmanna w Wiedniu.

infoplanet technologia i medycyna roboty chirurgiczne operacje

Jak wskazują amerykańscy chirurdzy Justin Dimick i Kyle Sheetz, większość analiz wykazujących korzyści wynikające z zastosowania chirurgii robotowej przeprowadzono na małej grupie pacjentów, bez spełnienia odpowiednich wymogów. Z randomizowanych badań wynika, że wszelkie metody mało inwazyjne chociażby w przypadku raka szyjki macicy są mniej korzystne dla pacjentek, zwiększając ryzyko nawrotu choroby i zgonu.