W Europie jedna trzecia zużywanej energii jest wykorzystywana do ogrzewania oraz na potrzeby ciepłej wody użytkowej. Przy stałym wzroście cen energii, efektywność energetyczna staje się podstawowym przedmiotem troski wszystkich zainteresowanych stron z branży budowlanej. Aby ja osiągnąć, oprócz wyboru najbardziej odpowiedniego generatora ciepła, znaczne oszczędności energii pozwala uzyskać optymalizacja projektu kondensacyjnej kotłowni gazowej. Oto 4 rozwiązania dla biur projektowych, instalatorów i inwestorów, które pozwolą osiągnąć maksymalizację efektywności energetycznej.

Usprawnienie gazowej kotłowni kondensacyjnej

W czym tkwi główny problem? Pomimo zastosowania urządzeń najnowszej generacji, które osiągają efektywność powyżej 100%, niektóre kotły nie kondensują stale, co znacząco wpływa na skuteczność całego systemu grzewczego.

infoplanet wydarzenia technologia gazowa kotlownia kondensacyjna optymalna jakosc wody

Oto wskazówki eksperta Hoval dotyczące usprawnienia kondensacji urządzeń i wygenerowania oszczędności energii:


 • Powiązanie faktycznego zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową z wytwarzaniem ciepła, które jest już spożytkowane do ogrzewania. Pozwoli to uniknąć błędnych cykli start/stop wytwarzania ciepłej wody użytkowej.

 • Zapewnienie odpowiedniego wyważenia instalacji poprzez zainstalowanie elementów takich jak zawory równoważące.

 • Dobór urządzeń o odpowiedniej mocy zgodnie z faktycznymi potrzebami instalacji, np. na podstawie historycznych danych dotyczących zużycia. Poza wymianą kotła konieczne jest dokładne obliczenie przyszłych potrzeb budynku. Margines bezpieczeństwa można zredukować do tego, co jest absolutnie konieczne, w oparciu o rzeczywiste pomiary.

 • Dostosowanie krzywych grzewczych i przepływów w sieciach oraz wybór zasobników ciepłej wody użytkowej o dużej wartości delta t, aby zapewnić niższą temperaturę powrotu.

 • Wdrożenie dobrych praktyk związanych z jakością wody w sieciach ciepłowniczych, mających bezpośredni wpływ na wydajność i rentowność systemów grzewczych.

Komunikacja wytwarzanie – zużywanie energii

Istota odpowiedniego rozwiązania w tym zakresie jest usunięcie braku komunikacji pomiędzy urządzeniami wytwarzającymi energię. W jaki sposób można zoptymalizować wydatki energetyczne instalacji grzewczej? Warunkiem koniecznym oszczędzania energii jest zgodność elementów. Dlatego inżynierowie z firmy Hoval opracowują wszystkie produkty tak, by mogły swobodnie komunikować się ze sobą. Działają one w symbiozie z wykorzystaniem tego samego języka i współpracują ze sobą w jeszcze bardziej skuteczny sposób. Ich efektywność jest jeszcze lepsza, gdy urządzenia tworzą jeden system.

Spójrzmy na przykład nowego, komunikującego się rozwiązania w zakresie ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej które, składa się z: kondensacyjnego kotła gazowego UltraGas®, zasobnika buforowego EnerVal i podgrzewacza ciepłej wody użytkowej z natychmiastowym poborem – TransTherm aqua F-GSWT. Połączenie między zużyciem i wytwarzaniem energii jest teraz możliwe dzięki zgodności elementów i systemowi sterowania nowej generacji – TopTronic®E. W ten sterownik wyposażone są wszystkie urządzenia grzewcze Hoval, a stojący kocioł kondensacyjny UltraGas® uruchamia się i dostosowuje swoją moc w oparciu o faktyczne potrzeby, a nie teoretyczne założenia.

infoplanet wydarzenia technologia gazowa kotlownia kondensacyjna stacja wytwarzania

W ten sposób możliwe jest uzyskanie 3 głównych korzyści:


 • zawsze optymalnej wydajności wytwarzania ciepła,

 • usprawnienia faz start/stop urządzeń, które mogą być korzystne, ponieważ ograniczają straty w czasie, gdy urządzenie jest wyłączone,

 • redukcję kosztów instalacji, ponieważ niezbędne komponenty i akcesoria hydrauliczne są już wstępnie zmontowane i włączone.

Kompaktowe rozwiązanie grzewcze

Zmniejszenie zajmowanej przestrzeni i powierzchni podłogi systemu grzewczego jest jednym z głównych priorytetów dla projektantów i generalnych wykonawców. W rzeczywistości kompaktowe rozwiązanie z rozszerzonymi gamami produktów, takimi jak gama UltraGas® obejmująca projekty od 15 do 9200 kW, można łatwiej powielać na inne projekty i inne typy budynków. W ten sposób na etapie projektowania zyskuje się znaczną oszczędność czasu.

Najważniejsze cechy urządzeń Hoval, dzięki którym możliwe jest uzyskanie większej przestrzeni, to:


 • Gazowe kotły kondensacyjne UltraGas® (125-1150 kW), ktore są dostępne w kilku osobnych elementach, by transport oraz wniesienie były łatwiejsze w przypadku wąskiego przejścia, a także mają zdejmowane nóżki o wysokości 20 cm pozwalają uniknąć dodawania podstawy oraz dzięki kaskadzie kotłów UltraGas® zwalniają 50 cm wymaganej przepisami odległości pomiędzy dwoma kotłami. Przewód odprowadzania spalin jest w nich dostępny po prawej lub po lewej stronie.

 • Gama podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej z natychmiastowym poborem TransTherm aqua F-GSWT, która została zaprojektowana jako w pełni zmontowana ze wszystkimi niezbędnymi elementami hydraulicznymi (zawory równoważące, zawory odcinające).

 • Sterowanie nowej generacji TopTronic®E – montowane fabrycznie we wszystkich generatorach ciepła: nie jest zatem konieczne wykonanie dodatkowej instalacji na ścianach.

infoplanet wydarzenia technologia gazowa kotlownia kondensacyjna kaskada kotlow

Jeśli chcemy zoptymalizować wydajność energetyczną systemu grzewczego, interesującym źródłem poprawy – zarówno pod względem elektrycznym, jak i hydraulicznym – jest również faza integracji. Kilka sposobów na ułatwienie instalacji systemu grzewczego z elektrycznego punktu widzenia obejmuje wybór urządzeń, które wszystkie łączą się z jednym przewodem BUS, wybór urządzeń z czujnikami montowanymi fabrycznie praz uzyskanie wszystkich danych dotyczących zużycia za pośrednictwem scentralizowanego zarządzania budynkiem (BMS) lub bezpośredniego dostępu z poziomu ekranu urządzenia, smartfona lub komputera.

Wszystkie powyższe zalety osiągają systemy Hoval, które zostały zaprojektowane w celu uproszczenia ich podłączenia w sposób oszczędzający czas dla projektantów i instalatorów. Systemy grzewcze Hoval umożliwiają również uproszczenie integracji z punktu widzenia hydrauliki: duża ilość wody w kotłach kondensacyjnych UltraGas®  eliminuje potrzebę używania butli rozdzielających, brak minimalnego przepływu irygacyjnego i minimalnej temperatury powrotu pozwalają na pozbycie się wszelkich dodatkowych urządzeń zraszających (butla, pompa), kolektory kaskady kotłów kondensacyjnych UltraGas® umożliwiają szybką integrację dwóch generatorów ciepła, a zawory równoważące i odcinające wstępnie zmontowane na zasobnikach ciepłej wody użytkowej. TransTherm aqua ograniczają zatem stosowanie dodatkowych elementów hydraulicznych.

Prace badawczo-rozwojowe realizowane w ostatnich latach pozwoliły osiągnąć bezprecedensowe poziomy efektywności energetycznej. Dalsza poprawa wydajności energetycznej kotłowni jest możliwa, ułatwia pracę biur projektowych i oszczędza energię. Rozwiązanie systemowe Hoval pozwala projektantowi skrócić czas obliczeń i monitorowania projektu. Dla inwestora rozwiązanie Hoval gwarantuje najlepszą efektywność cieplną we wszystkich okolicznościach, zapewniając mu szybki i możliwy do zweryfikowania zwrot z inwestycji poprzez bezpośredni dostęp do danych dotyczących zużycia.


Artykuł sponsorowany przez firmę Hoval Sp. z o.o. 

kup artykuly platne