Temat niebezpiecznych reaktorów jądrowych powraca w związku z pęknięciami w cegłach grafitowych, które składają się na jądro reaktorów jądrowych w elektrowni Hunterston B w Ayrshire. Reaktor nie wytwarzał energii, ponieważ odkryto w nim około 370 złamań, co odpowiada około jednej na 10 cegieł w rdzeniu reaktora. Mimo to właściciel EDF Energy twierdzi, że zamierza uzyskać zgodę Urzędu ds. Regulacji Jądrowej (ONR) na ponowne uruchomienie.

infoplanet technologia niebezpieczny reaktor jadrowy badania

Aby ponownie uruchomić reaktor jądrowy właściciel EDF Energy musi najpierw udowodnić, że nadal może zamknąć reaktor North Ayrshire, który nie wytwarzał energii elektrycznej przez rok. Jak zauważono, cegły grafitowe tworzą w nim pionowe kanały, w którym znajduje się paliwo jądrowe. Już teraz przeprowadzono testy i modelowanie, aby upewnić się, że trzęsienie ziemi nie zakłóci kanałów sterowania i uniemożliwi wyłączenie elektrowni.

– Bezpieczeństwo nuklearne jest naszym nadrzędnym priorytetem, a reaktor nr 3 został wyłączony na rok, abyśmy mogli przeprowadzić dalsze kontrole. Przeprowadziliśmy jedną z naszych największych w historii kampanii inspekcyjnych dotyczących reaktora, przeprowadziliśmy eksperymenty i testy, a następnie przeanalizowaliśmy wszystkie dane, aby przygotować dane dotyczące bezpieczeństwa. Reaktor zawsze się wyłączy i zostanie zamknięty w ekstremalnym przypadku awarii – twierdzi dyrektor stacji Colin Weir.

infoplanet technologia niebezpieczny reaktor jadrowy bezpieczenstwo

W związku z efektami testów EDF planuje uzyskać zezwolenie na ponowne uruchomienie z nowym limitem operacyjnym do 700 pęknięć. Firma przyznaje, że pękanie „ogranicza żywotność reaktora, ale nie wskazuje, co uważa za granicę, powyżej której byłoby to niebezpieczne”. Jasne jest jednak, że po uruchomieniu dwa reaktory w Hunterston B zapewniają podstawowy ładunek energii elektrycznej wystarczający do zasilenia 1,8 mln domów. Oczekuje się, że wszystkie 14 reaktorów zostaną ostatecznie wycofane ze względu na pękanie.

– Strukturalna integralność grafitowego rdzenia zawsze była najważniejszym czynnikiem ograniczającym czas życia tych reaktorów, tak więc ostatecznie może nadejść moment, w którym te reaktory muszą przejść w tryb offline i nie będzie można ich ponownie uruchomić – wskazuje ekspert nuklearny prof. Neil Hyatt z Uniwersytetu w Sheffield.

Hunterston B ma nadal produkować energię elektryczną do 2023 roku. Jeśli zostałby wcześniej zmuszony do wycofania z eksploatacji z powodu pęknięć, może to spowodować poważne problemy związane z zaopatrzeniem w energię.

Źródło: BBC

kup artykuly platne