Naukowcy wykorzystali sztuczną inteligencję, aby przewidzieć, jak nowotwory będą się rozwijać i ewoluować, co pomoże lekarzom zaplanować najbardziej skuteczną drogę leczenia dla każdego pacjenta.

Zespół kierowany przez londyński Institute of Cancer Research (ICR) i University of Edinburgh opracował nową technikę znaną jako Revolver. Dzięki niej komputer jest w stanie wykryć wzorce w mutacji DNA w nowotworach i wykorzystać te informacje do prognozowania przyszłych zmian genetycznych. Zespół odkrył także powiązania między pewnymi sekwencjami powtarzających się zmian w nowotworach a szansami na przeżycie pacjentów. Metoda ta identyfikuje wzorce w kolejności, w której mutacje genetyczne występują w guzach, powtarzając się zarówno w obrębie nowotworów pacjentów, jak i poza nimi, przez co pozwala na przewidzenie formy przyszłych zmian.

infoplanet technologia sztuczna inteligencja walczy z nowotworem badania

Naukowcy stwierdzili, że wciąż zmieniający się charakter nowotworów jest jednym z największych wyzwań w leczeniu raka. Co więcej, nowotwory często ewoluują do postaci odpornej na leki. Jednakże jeśli lekarze będą w stanie przewidzieć rozwój nowotworu, będą mogli interweniować wcześniej, za pomocą odpowiednio dobranego leczenia, zwiększając szanse pacjenta na przeżycie.

Zespół badawczy opracował w tym celu nową technologię opartą na sztucznej inteligencji, która ma na celu przekazywanie wiedzy na temat podobieństw i powtarzających się schematów w zmianach nowotworowych u różnych pacjentów. Podczas badania uczeni wykorzystali 768 próbek nowotworów pochodzących od 178 pacjentów cierpiących na raka płuca, piersi, nerek i jelita. Następnie przeanalizowali dane, aby dokładnie wykryć i porównać zmiany zachodzące w każdym przypadku. Badania zostały opublikowane w czasopiśmie Nature Methods.

infoplanet technologia sztuczna inteligencja walczy z nowotworem badania

– Opracowaliśmy potężne narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które może przewidywać przyszłe etapy ewolucji nowotworów w oparciu o pewne wzorce. Dzięki temu mamy nadzieję na usunięcie jednej z podstawowych przeszkód w walce z rakiem – faktu, że ewoluuje on w nieprzewidziany sposób. To stawia nas o krok przed rakiem – powiedział dr Andrea Sottoriva, który kierował badaniem i jest liderem zespołu w dziedzinie genetyki ewolucyjnej i modelowania w ICR.

Identyfikując powtarzające się wzorce i łącząc je z aktualną wiedzą o rozwoju raka, będziemy mogli przewidzieć przyszły przebieg choroby. Jeśli uda się wykryć nowotwory o określonych wzorach, wywołujących odporność na określone leczenie, tę nowatorską metodologię będzie można zastosować do przewidywania, czy u pacjenta rozwinie się odporność w przyszłości.