Transfuzje krwi ratują życie, ale podaż nie zawsze ilość krwi pokrywa się z popytem. Może to prowadzić do fatalnych konsekwencji. Jednak wkrótce będziemy w stanie rozwiązać ten problem pobierając krew w laboratorium na żądanie, bez żadnych dawców.

infoplanet technologia sztuczna krew ratuje zycie krwinka

Transfuzje zależą od armii dawców i złożonych sieci do zbierania i przechowywania oddanej krwi. Niektóre kraje nie są w stanie zbudować infrastruktury wymaganej do tego celu. Nawet w rozwiniętych krajach szpitalom brakuje zapasów dla osób należących do określonych grup krwi. Takie problemy zostałyby rozwiązane, gdybyśmy mieli sposób na stworzenie skutecznej sztucznej krwi. Jeden taki rodzaj krwi laboratoryjnej zostanie przetestowany na ludziach po raz pierwszy w 2019 roku.

Krew ma wiele funkcji, ale najważniejsze jest doprowadzenie tlenu do tkanek ciała. Ta praca jest wykonywana przez czerwone krwinki, które są wypełnione białkiem wiążącym tlen o nazwie hemoglobina. Podjęto kilka prób stworzenia sztucznej hemoglobiny lub wykorzystania wersji zwierzęcych białka, ale napotkano na problemy. To skłoniło naukowców do podjęcia innej próby: wytwarzania całej czerwonej krwinki.

infoplanet technologia sztuczna krew ratuje zycie probka

W ciele komórki te wytwarzane są przez rodzaj komórek macierzystych, które normalnie żyją w szpiku kostnym. Aby wyprodukować nowe czerwone krwinki w laboratorium Allison Blair z University of Bristol w Wielkiej Brytanii i jej współpracownicy wyekstrahowali niektóre z tych komórek macierzystych i pielęgnowali je, aby się rozmnażali i zaczęli produkować funkcjonujące krwinki czerwone.

W przyszłym roku 10 zdrowych ochotników zostanie poddanych eksperymentowi wstrzyknięcia po jednej łyżeczce płynu zawierającego te komórki. Będą one zaznaczone nieznacznie radioaktywnym znacznikiem, aby zobaczyć, jak długo przeżywają w ciele w porównaniu ze zwykłymi komórkami.

W dalszym postępie, aby wyeliminować potrzebę ciągłego dostarczania dawców komórek macierzystych, inny zespół opracował sposób, aby komórki macierzyste żyły wiecznie w laboratorium. „To daje prawie nieograniczoną podaż” – zapowiada Blair.

Źródło: New Scientist

kup artykuly platne