Czy promieniowanie z wież telefonii komórkowej może być odpowiedzialne za ponad 7 tys. zgonów spowodowanych nowotworami? Zgodnie z ostatnimi wynikami badań, nie jest to wykluczone.

Niepokojące ustalenia

W jednym z brazylijskich badań ustalono bezpośredni związek między zgonami na raka w Belo Horizonte, trzecim co do wielkości mieście Brazylii, a oddziaływaniem sieci komórkowej. Jak stwierdzono, ponad 80% osób, które uległy pewnym rodzajom nowotworów, znajdowało się w odległości około jednej trzeciej mili od anten telefonii komórkowych, które zaopatrują miasto.

Kolejnym dowodem na wzajemne powiązania jest fakt, iż nowotwory występowały głównie w gruczole krokowym, piersiach, płucach, nerkach i wątrobie. Można więc przypuszczać, że pojawiły się w związku z ekspozycją na działanie pola elektromagnetycznego.

Co gorsza, badacze doszli do wniosku, że nawet ci, którzy unikają technologii telefonii komórkowych, ponoszą konsekwencje promieniowania z wieży. Adilza Condessa Dode, doktor nauk technicznych i koordynator brazylijskiego badania, przekonuje, że ryzyko jest tym większe, im bliżej wieży przebywają.

Niebezpieczeństwo pod lupą

Badania nad wieżami komórkowymi, w których stwierdzono zależność pomiędzy ekspozycją na promieniowanie a rakiem, przeprowadzono także w San Francisco oraz w kilku miastach w Austrii, Niemczech i Izraelu. Odbyły się one w latach 70. XX wieku i wykazały podobne wnioski: życie w pewnej odległości od wieży telefonii komórkowej zwiększa ryzyko raka od 2 do 121 razy – w zależności od rodzaju nowotworu.

Do podobnych wniosków doszło Międzynarodowe Stowarzyszenie Badań nad Rakiem (IARC), opierając się na wynikach badań przeprowadzonych przez międzynarodowy zespół doradców. Jak wywnioskowano, promieniowanie o częstotliwości radiowej, w tym wypływające z wież sieci komórkowych, jest potencjalnym czynnikiem rakotwórczym.

Alarm ostrzegający przed narażeniem na działanie pól elektromagnetycznych wydali również twórcy Raportu BioInitiative z 2012 roku. Zespół złożony z wiodących, niezależnych, międzynarodowych naukowców, jednogłośnie uznali, że ekspozycja na pole z wież telefonii komórkowej może być tragiczna w skutkach.

Poznaj zagrożenie

Płynące z pól elektromagnetycznych zagrożenie wynika z ciągłości działań wież. Emitują one pulsacyjne promieniowanie o częstotliwości radiowej w sposób nieustający. Promieniowanie to, jak udowodniono w tysiącach badań, powoduje biologiczne uszkodzenie ciała i wywołuje wiele chorób.

Jakie inne niebezpieczeństwa wynikają z bliskiego sąsiedztwa promieniowania? Wśród nich wymieni można mutacje genetyczne, luki w pamięci, trudności w nauce, bezsenność, zaburzenie równowagi hormonalnej, niepłodność, demencja i choroby serca.

Tak długa lista zagrożeń skłania do podjęcia odpowiednich działań. Być może warto przyjrzeć się rozmieszczeniu wież i skutecznie uregulować ich lokalizację z uwzględnieniem poziomu promieniowania? Jedno jest pewne, wieże powinny znajdować się z dala od obszarów mieszkalnych, szkół i przedszkoli.

kup artykuly platne