Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne, którego celem jest m.in. zabezpieczenie opakowań leków przed fałszowaniem. W efekcie niemożliwe ma stać się wprowadzanie sfałszowanych produktów leczniczych do legalnej dystrybucji.

Nowelizacja ustawy ma wdrażać do polskiego porządku prawnego przepisy unijne, dotyczące zabezpieczeń umieszczanych na opakowaniach produktów leczniczych. Z tego względu wprowadza nowe zadania i uprawnienia związane z nadzorem nad realizacją obowiązków wynikających z bezpośrednio stosowanego unijnego rozporządzenia dla Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) oraz wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych.

infoplanet witaminy i suplementy koniec z falszywymi lekami prawo

Po wejściu w życie zmian prawnych GIF będzie nadzorował umieszczanie zabezpieczeń na opakowaniach produktów leczniczych przez producentów leków w hurtowniach farmaceutycznych i krajowy system baz danych, służący do przechowywania indywidualnych kodów dla każdego opakowania. Nowe zadania wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych zakładają natomiast nadzór nad weryfikacją autentyczności leków w aptekach.

– Weryfikacja autentyczności zabezpieczeń polega na zeskanowaniu kodu umieszczonego na opakowaniu i porównaniu go z kodem przechowywanym w bazie danych. Każda niezgodność kodu jest sygnalizowana jako alert, który następnie jest analizowany pod kątem możliwości sfałszowania leku. Hurtownia farmaceutyczna będzie dodatkowo sprawdzać zabezpieczenia na opakowaniach leków przed sprzedażą mniejszym podmiotom, jak lekarze, pielęgniarki czy położne wykonujące działalność leczniczą w formie praktyki zawodowej, a także zakładom leczniczym dla zwierząt, aptekom zakładowym, a także uczelniom, instytutom badawczym, policealnym szkołom zawodowym i innym jednostkom, których działalność statutowa o charakterze badawczym lub edukacyjnym wymaga posiadania produktów leczniczych – wyjaśniono w projekcie ustawy.

infoplanet witaminy i suplementy koniec z falszywymi lekami nowelizacja

Niewywiązanie się z nowych obowiązków będzie skutkowało karami pieniężnymi, przewidzianymi w rozporządzeniu unijnym. Będą je nakładać GIF w stosunku do hurtowni farmaceutycznych i wojewódzcy inspektorzy farmaceutyczni – wobec aptek.