Jak ustalił Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji, przedstawiciel jednej z największych amerykańskich firm produkującej leki i parafarmaceutyki – Solgar Polska – przez prawie 10 lat podwyższała ceny. W efekcie wobec przedsiębiorcy zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmowy na rynku suplementów diety.

Zmowa cenowa

Firma jest dystrybutorem suplementów diety, w postaci witamin, ziół i mikroelementów, pochodzących od potentata branży w USA – Solgar. Dowody świadczące o zmowie cenowej, w tym korespondencję mailową potwierdzającą ustalanie cen z kontrahentami, udało się zdobyć kontrolerom Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji kilka miesiący temu, podczas przeszukania siedziby przedsiębiorstwa. Na podstawie zebranej dokumentacji pojawiło się podejrzenie, że mogło dojść do sytuacji, w której konsumenci nie mogli kupić produktów poniżej odgórnie ustalonej ceny.

inoplanet witaminy i suplementy przeplacamy za leki cena

Jak relacjonują kontrolerzy UoKiK, niedozwolona praktyka mogła mieć miejsce od 2010 roku. Firma Solgar Polska miała kontrolować ceny produktów pojawiających się na rynku i domagać się podwyżek, jeśli suplementy sprzedawano taniej. W przypadku, gdy kontrahent nie godził się na warunki przedsiębiorstwa, odmawiano mu sprzedaży witamin i suplementów na preferencyjnych warunkach, a nawet – zrywano umowy.

– Dozwolone jest wprawdzie sugerowanie cen, ale sprzedawcy muszą mieć swobodę kształtowania własnej polityki cenowej. Prawo antymonopolowe jednak zakazuje ustalania minimalnych lub sztywnych cen odsprzedaży produktów przez przedsiębiorców działających na różnych szczeblach obrotu np. producent-hurtownik czy dystrybutor-sprzedawca. W przypadku Solgar Polska mogło być jednak też tak, że ceny mogły być sugerowane jedynie na papierze, a w rzeczywistości detaliści nie mogli sprzedawać suplementów taniej – wyjaśnia prezes UOKiK Marek Niechciał.

Wyższe ceny – wyższa kara?

– Nasze cenniki wyraźnie obejmowały dozwolone ceny sugerowane. Solgar obserwował ceny dystrybuowanych produktów i informacja ta została już wcześniej przekazana UOKiK. Celem tej praktyki nie było jednak stosowanie minimalnych cen odsprzedaży. Naszą intencją było zapewnienie funkcjonowania systemu dystrybucji selektywnej, który ma gwarantować wysoką jakość obsługi konsumenta przez apteki – skomentował zarzuty przedstawiciel firmy Solgar Polska w krótkim komentarzu.

inoplanet witaminy i suplementy przeplacamy za leki kara

Jednak urząd ostrzega, iż za udział w zmowie cenowej, która ogranicza konkurencję na rynku, zagrożony jest karą w wysokości do 10% obrotu firmy i do 2 mln zł dla menadżera zaangażowanego w naruszenie prawa. Co więcej, w przypadku gdy niedozwolona praktyka mogła wpływać również na handel między państwami UE, możliwe jest również zastosowanie przepisów europejskich.

– UOKiK zwraca szczególną uwagę na ochronę konkurencji na dynamicznie rozwijających się rynkach, takich jak suplementów diety. Wszczęliśmy postępowanie przeciwko Solgar Polska. Postawiliśmy również zarzuty dwóm menadżerom z tej firmy, którzy mogli być bezpośrednio odpowiedzialni za kwestionowane ustalenia – wskazuje wiceprezes UOKiK Michał Holeksa.


kup artykuly platne