Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) wskazał maksymalne ilości witamin i składników mineralnych, które mogą znajdować się w składzie suplementów dla osób dorosłych. Uchwała wywołuje wiele wątpliwości na rynku leków. Czy nowe dawki maksymalne oznaczają nowe produkty?

Nowe maksymalne dawki witaminy C, witaminy A, kwasu foliowego, niacyny, manganu i cynku w zalecanej do spożycia dziennej porcji suplementów diety dla dorosłych ustalono uchwałą Zespołu ds. Suplementów Diety, powołanego przy GIS. Jako organ opiniodawczo-doradczym GIS ma za zadanie udzielanie wsparcia merytorycznego i naukowego w zakresie oceny produktów wprowadzanych do obrotu, w tym szczególnie suplementów. Z tego względu odpowiada za opracowywanie list i dawek składników roślinnych w suplementach diety, monitorowania działań niepożądanych pojawiających się na rynku leków produktów, a także określaniem maksymalnych ilości w zalecanej do spożycia dziennej porcji.

infoplanet witaminy i suplementy zmiany maksymalnej ilosci skladnikow produkty

Pomimo legalnego działania Zespołu ds. Suplementów Diety, wątpliwości ekspertów budzi moc prawna jego uchwał i możliwość faktycznego oddziaływania na kształt rynku leków. Choć uchwały GIS są dokumentami wewnętrznymi i nie mają mocy powszechnie obowiązującej, jest to organ, który może prowadzi postępowania sanitarne. Nie jest więc wykluczone, że zalecenia dotyczące maksymalnych dawek witamin i składników mineralnych w suplementach przeznaczonych dla osób dorosłych będą wpływały na wyniki postępowań prowadzonych przez GIS.

Czy dla producentów leków oznacza to nowe normy, do których muszą się dostosować? Dla przedsiębiorców podstawą tworzenia składu suplementów diety są najnowsze wyniki badań naukowych i utrwalony stan wiedzy, który zapewnia bezpieczeństwo osób przyjmujących suplementy diety. Innym wyznacznikiem jest minimalne stężenie składnika, które nie zapewnia oddziaływania na organizm człowieka, zwany efektem odżywczym. Określa on poziom, który nie pozwala nazwać produktu suplementem diety, zgodnie z definicją tego rodzaju produktu.

infoplanet witaminy i suplementy zmiany maksymalnej ilosci skladnikow produkty

Uchwały Zespołu ds. Suplementów Diety wydano na podstawie źródeł naukowych, a cechą charakterystyczną nauki jest dynamika. Z tego względu warto wziąć pod uwagę możliwość zmienności dawek poszczególnych elementów, wchodzących w skład suplementów diety, i zachować ostrożność podczas ich wybierania i produkcji.