Posłuchaj rozmowy z Prezydentem Częstochowy dotyczącej odnawialnych źródeł energii i smogu. Dowiedz się z jakich odnawialnych źródeł energii korzysta miasto i jego mieszkańcy.