Z wiekiem u wielu osób występuje pogorszenie słuchu oraz demencja. Naukowcy zadali sobie pytanie, czy oba zjawiska mogą występować razem. Do jakich wniosków doszli?

Dawne tezy – nowe badania

Według zespołu irlandzkich naukowców z Trinity College w Dublinie około jedna trzecia dorosłych w wieku powyżej 65 lat doświadcza utraty słuchu związanej z wiekiem. Dotąd uważano, że często – choć nie zawsze – poprzedzała ona wystąpienie demencji o około 5 do 10 lat. Nowe badania sugerują, że ubytek słuchu zwiększa szanse na otępienie. Lekarze wciąż jednak nie wiedzą, czy jeden z czynników rzeczywiście wywołuje drugi.

By sprawdzić zależność między utratą słuchu a choroba Alzheimera zespół kierowany przez Davida Loughrey'a dokonał przeglądu danych z 36 badań, w których wzięło udział ponad 20000 osób na całym świecie. Badacze odkryli niewielkie powiązanie między ubytkiem słuchu związanym z wiekiem a zwiększonym ryzykiem upośledzenia umysłowego i otępienia.

Utrata słuchu związana z wiekiem była powiązana z 22-procentowym wzrostem szans na pogorszenie funkcji poznawczych i z 28-procentowo wyższym ryzykiem wystąpienia każdego rodzaju demencji. Mimo to grupa badaczy nie dostrzegła związku między ubytkiem słuchu a zaburzeniem funkcji mózgu.

Istniejące efekty – brak związków

Choć naukowcy podkreślali, że nie mogą udowodnić związku przyczynowo-skutkowego, stwierdzili, że jeśli utrata słuchu jest związana z demencją, starzejące się osoby są w stanie zapobiec temu schorzeniu.

– Wygląda na to, że utrata słuchu jest modyfikowalnym czynnikiem ryzyka pogorszenia funkcji poznawczych w miarę starzenia się. To dobra wiadomość dla starszych osób, ponieważ utratę słuchu można łatwo zdiagnozować i skutecznie leczyć przy użyciu odpowiednich aparatów słuchowych – zauważa dr Gisele Wolf-Klein, który kieruje edukacją geriatryczną w Northwell Health in Great Neck w Nowym Jorku.

Dr Ian Storper – otolog w Ośrodku Zaburzeń Słuchu i Równowagi w New York Head and Neck Institute – przeglądając wyniki, zauważył zaś, że badanie nie może udowodnić, że osłabienie słuchu pomaga wywołać demencję, więc starsi Amerykanie, którzy mają problemy ze słuchem, nie powinni wpadać w panikę.

Badanie nie sugeruje, że ubytek słuchu jest jedynym czynnikiem ryzyka w przypadku demencji. Jeśli utrata słuchu jest czynnikiem pogorszenia funkcji poznawczych, może stać się pomocna we wczesnej diagnozie chorób demencyjnych. Zatem, czy warto się bać?