Według nowego badania, opublikowanego 12 sierpnia w czasopiśmie „Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association”, choroba Alzheimera może atakować komórki mózgowe odpowiedzialne za utrzymywanie ludzi w stanie czuwania, co powoduje więcej drzemek w ciągu dnia.

Zgodnie z oświadczeniem naukowców z University of California w San Francisco (UCSF), nadmierne drzemki w ciągu dnia można uznać za wczesny objaw choroby Alzheimera. To wniosek wynikający z badań sugerujących, że senność u pacjentów z Alzheimerem nie wynika bezpośrednio ze złej jakości snu z powodu choroby – jak sądzono dotychczas, ale z bezpośredniego powiązania biologicznego między chorobą Alzheimera a sennością w ciągu dnia.

infoplanet zdrowa glowa alzheimer zabija komorki mozgu badanie

Przeprowadzone analizy polegały na badaniu mózgów 13 osób, które chorowały na Alzheimera i zmarły, a także 7 osób nie dotkniętych chorobą. Naukowcy poddali szczegółowej obserwacji trzy części mózgu, które w ciągu dnia biorą udział w utrzymywaniu nas w stanie czuwania: miejsca sinawego, bocznego obszar podwzgórza i jądra podwzgórza.

Badacze porównali liczbę neuronów i komórek mózgowych w tych rejonach mózgu u osób zdrowych i chorych. Zmierzyli również poziom wyznacznika choroby Alzheimera: białka tau, które gromadzą się w mózgach pacjentów z chorobą Alzheimera i – jak się uważa – powoli niszczą komórki mózgowe i połączenia między nimi. W efekcie dowiedziono, że mózgi pacjentów z chorobą Alzheimera wykazywały znaczny poziom splątania białek tau w tych trzech obszarach mózgu w porównaniu do mózgów osób zdrowych. Co osoby z Alzheimerem utraciły nawet 75% swoich neuronów.

infoplanet zdrowa glowa alzheimer zabija komorki mozgu choroba

– Jest to niezwykłe, ponieważ degeneruje się nie tylko pojedyncze jądro mózgu, ale cała sieć odpowiedzialna za czuwanie. Oznacza to, że mózg nie ma możliwości kompensacji, ponieważ wszystkie te funkcjonalnie powiązane typy komórek są niszczone w tym samym czasie – twierdzi główny autor badania Jun Oh.

Naukowcy porównali również mózgi osób z chorobą Alzheimera z próbkami tkanek od siedmiu osób, które miały dwie inne postaci demencji spowodowane nagromadzeniem się białka tau: postępujące porażenie nadjądrowe i zwyrodnienie korowo-podstawne. Wyniki pokazały, że pomimo nagromadzenia białek tau, mózgi te nie wykazały uszkodzeń neuronów, które odpowiadają za czuwanie.

infoplanet zdrowa glowa alzheimer zabija komorki mozgu

– Wygląda na to, że sieć odpowiadająca za czuwanie jest szczególnie wrażliwa na chorobę Alzheimera. Zrozumienie, dlaczego tak się dzieje, jest czymś, co stanie się naszym celem w przyszłych badaniach – podsumowuje Oh.

Chociaż białka amyloidu i płytki, które tworzą, były głównym celem w kilku badaniach klinicznych potencjalnego leczenia choroby Alzheimera, coraz więcej dowodów sugeruje, że białka tau odgrywają bardziej bezpośrednią rolę w rozwijaniu objawów choroby. Zdaniem wykładowcy neurologii i patologii na UCSF dr Lei Grinberg, nowe odkrycia sugerują, że w ciągłych poszukiwaniach sposobu leczenia choroby Alzheimera musimy być bardziej skoncentrowani na zrozumieniu wczesnych etapów akumulacji białek tau.