Z badań naukowców z Michigan State University wynika, że osoby żyjące w związku małżeńskim wykazują mniejsze ryzyko rozwoju demencji. Co więcej, rozwodnicy są narażeni na szczególnie wysokie ryzyko rozwoju choroby.

Eksperymenty badaczy z Michigan State University polegały na analizie relacji między statusem małżeńskim a ryzykiem zaburzeń pamięci w wieku starczym. W tym celu zbadano dane dotyczące 15 tys. osób w wieku powyżej 52 lat, gromadzone za pomocą testów sprawdzających możliwości intelektualne co 48 miesięcy przez 14 lat.

ifnfoplanet zdrowa glowa malzenstwo a ryzyko demencji badania

Jak ustalono, żyjące w małżeństwie pary okazały się wyraźnie mniej zagrożone demencją niż reszta populacji, choć zależności przyczynowo-skutkowych między tymi faktami nie udało się ustalić. Ponadto osoby po rozwodzie okazały się aż dwukrotnie bardziej narażone na rozwój demencji niż małżonkowie, przy czym szczególnie wysokie ryzyko występowało zwłaszcza u rozwiedzionych mężczyzn.

Zdaniem naukowców na ryzyko rozwoju demencji niewielki wpływ miały różnice ekonomiczne, badane po rozwodzie, u wdów, wdowców, kawalerów i panien. Podobnie na zagrożenie demencją w niewielkim stopniu wpływały czynniki zdrowotne, do których zaliczono m.in. styl życia czy przewlekłe schorzenia, występujące u osób po rozwodzie i żyjących w małżeństwie.

infoplanet zdrowa glowa malzenstwo a ryzyko demencji

– Badanie to jest istotne, ponieważ liczba osób żyjących poza małżeńskim związkiem w USA rośnie. Do tego ludzie żyją coraz dłużej, a historie ich stanu cywilnego stają się coraz bardziej skomplikowane. Tymczasem status małżeński to ważny lecz często pomijany czynnik w pływający na ryzyko demencji – przekonuje autorka badania prof. Hiui Liu.

Jak wskazują badacze, uzyskane wyniki mają posłużyć osobom odpowiedzialnym za politykę zdrowotną oraz specjalistom medycyny klinicznej identyfikować najbardziej zagrożone grupy w populacji i budować strategie obniżania ryzyka demencji.