Lęk jest rzeczą naturalną. Pod tą nazwą znany jest od dziesięcioleci w odniesieniu do myśli i zachowań, które były z natury nieprzyjemne. Jednak zanim skojarzono go z zaburzeniami lękowymi, zwano je nerwicami, a osoby na nie cierpiące – neurotycznymi. Z definicji miały one wyobrażać sobie lęki i/lub uczucie, że utracili kontrolę nad swoim życiem. I chociaż dziś sam termin nie jest często używany w psychologii do opisywania pacjentów z zaburzeniami lękowymi, wciąż jest używany do opisania tych, których myśli wydają się zbyt nerwowe w stosunku do sytuacji.

Różnica między lękiem a nerwicą

Lęk motywuje nas do działania i sprawia, że zastanawiamy się, w jaki sposób poradzić sobie z daną sytuacją. Jednak kiedy jest tak silny, że uniemożliwia nam normalne funkcjonowanie, możemy mówić o nerwicy lękowej. Jej nazwa pochodzi od słowa „neurosis”, czyli po prostu używanego dawniej terminu określającego lęk. Dlatego niegdyś większość form lęku traktowano jako nerwicę lękową, z niewielkimi odstępstwami stwierdzającymi różne typy zaburzeń lękowych.

Leczenie nerwicy lękowej

Obecnie termin ten jest używany do opisania osób cierpiących na: uogólnione zaburzenia lękowe, nerwicę natręctw, hipochondrię, nieodparte obawy (być może fobie) i histerię. Był pierwotnie wykorzystywany przez teorię psychoanalityczną, która zakładała, że podświadomy umysł wyrażał za jej pomocą słabe przystosowanie do życia. Z tego powodu miał wymyślać błędne interpretacje, a te – powodować lęki.

Psycholodzy przemianowali jednak nerwicę lękową na zaburzenia lękowe i teraz najczęściej używają właśnie tego terminu. Oznaczają nim osoby, które wydają się mieć kłopoty z kontrolą lub stabilnością emocjonalną, a zwłaszcza konsekwentnie wykazują oznaki myślenia katastroficznego. Nerwica może jednak powodować realne objawy zarówno fizyczne, jak i psychiczne, podobnie jak tradycyjny lęk.

Skąd bierze się nerwica lękowa?

Nerwica jest spowodowana tymi samymi problemami, które powodują tradycyjny lęk. Chociaż teoretycy psychoanalityczni uważają, że wynika ona raczej z problemów z nieświadomym umysłem, większość uważa, że ten typ lęku wynika z dowolnej kombinacji trzech czynników: genetyki, religii oraz braku równowagi chemicznej organizmu. Nie należy go jednak mylić z niepokojem, który jest niejasnym uczuciem spowodowanym aktywacją autonomicznego układu nerwowego w odpowiedzi na zewnętrzne lub wewnętrzne bodźce, które mogą mieć objawy behawioralne, emocjonalne, poznawcze i fizyczne. Lęk jest bowiem uczuciem obawy przed konkretnym zagrożeniem lub niebezpieczeństwem dla osoby.

Przyczyny nerwicy lękowej

Zaburzenia lękowe obejmują grupę stanów, które mają wspólną cechę – wystąpienie nadmiernych obaw i wynikających z nich reakcji behawioralnych, emocjonalnych, poznawczych i fizjologicznych. Osoby na nie cierpiące mogą wykazywać nietypowe zachowania, takie jak panika bez powodu, nieuzasadniony lęk przed przedmiotami lub niewytłumaczalne obawy. Z czasem zaburzenie znacząco upośledza ich codzienne czynności, życie społeczne i funkcjonowanie zawodowe.

Zaburzenia lękowe są diagnozowane, gdy lęk przestaje funkcjonować jako sygnał zagrożenia lub motywacja do potrzebnych zmian, ale staje się przewlekły i przenika główne części życia danej osoby, powodując nieprzystosowanie i niepełnosprawność emocjonalną. Objawia się wówczas zespołami lęku napadowego, które składają się z dyskretnych epizodów ataków paniki: zwykle trwających od 15 do 30 minut odczuć szybkiego, intensywnego, nasilającego się lęku, w którym osoba doświadcza strachu emocjonalnego, a także dyskomfortu fizjologicznego. Jest diagnozowana, gdy osoba ma nawracające, niespodziewane ataki paniki, po których następuje co najmniej jeden miesiąc ciągłego niepokoju, związanego z przyszłymi atakami, ich znaczeniem lub istotną zmianą behawioralną z nimi związaną.

Życie i praca z zaburzeniami lękowymi

Kluczem do leczenia twojego lęku jest znalezienie odpowiedzi, dlaczego się u ciebie pojawił i nadmiernie rozwinął. Zignoruj termin „nerwica”, a zamiast tego skoncentruj się na konkretnym problemie lękowym, na który cierpisz, a następnie go pokonaj. Kiedy nie wiesz dokładnie, jakiego rodzaju lęku doświadczasz, trudno jest ci dopasować do siebie leczenie domowe. Niemniej nerwica lękowa to coś, z czym można sobie poradzić w zaciszu własnego domu, pod warunkiem, że podejdziesz do tego odpowiednio i – przede wszystkim – dostrzeżesz problem.​