Dzięki badaniu przeprowadzonemu przez naukowców z Uniwersytetu w Neapolu istnieją dowody na to, iż substancje znajdujące się w fast foodach i innych niezdrowych produktach spożywczych mają ścisły związek z występowaniem alergii pokarmowych u dzieci.

Naukowcy na podstawie badania grupy dzieci zdrowych i chorujących na alergie pokarmowe oraz alergie oddechowe w wieku od 6 do 12 lat ustalili, że większe ilości tzw. śmieciowego jedzenia w diecie skutkuje znacznie zwiększoną obecnością substancji będących końcowymi produktami zaawansowanej glikacji, zwanych advanced glycation end products (AGE). Substancje te występują również w nadmiernej ilości u dzieci z alergiami pokarmowymi.

infoplanet zdrowa zywnosc fast food wywoluje alergie smieciowe jedzenie

Za niezdrowy fast food uznano wysokoprzetworzone produkty spożywcze. Jak się okazało, ich spożywanie jest skorelowane z dostarczaniem do organizmu dzieci substancje AGE i obecnością alergii pokarmowych.

– Istniejące hipotezy i modele alergii pokarmowych nie wyjaśniły do tej pory dramatycznego wzrostu ich występowania w ostatnich latach, więc produkty końcowe zaawansowanej glikacji mogą stanowić brakujące ogniwo. Nasze badanie z pewnością wspiera tę hipotezę, a teraz potrzebujemy dalszych badań, żeby ją potwierdzić – przekonuje główny autor badań dr Roberto Berni Canani.

Co więcej, jak podkreślają naukowcy, wcześniej w badaniach wykazano, że substancje będące efektem zaawansowanej glikacji, a więc wskutek reakcji białek lub tłuszczów z cukrami – przyczyniają się również do rozwoju cukrzycy, miażdżycy oraz zaburzeń o charakterze neurologicznym.

Wyniki badań, które potwierdzają zależność między uwzględnianiem w diecie dzieci produktów fast food i innej wysokoprzetworzonej żywności a występowaniem alergii pokarmowych, zostały zaaprezentowane na konferencji European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition w Glasgow. Obecnie analizy mają być kontynuowane, co pozwoli na potwierdzenie koleracji.