Spożycie cukru w polskich gospodarstwach jest coraz mniejsze. Z danych GUS wynika, że w 2018 roku jedna osoba w gospodarstwie domowym konsumowała przeciętnie nieco ponad kilogram cukru miesięcznie.

Oznacza to, że w ciągu 10 lat, średnie spożycie cukru w gospodarstwach domowych, w przeliczeniu na jedną osobę, zmniejszyło się aż o pół kilograma, czyli o jedną trzecią. Jednak mimo mniejszych zakupów cukru pod czystą postacią, jego całkowite spożycie wzrasta, szczególnie w formie wyrobów bardziej przetworzonych.

infoplanet zdrowa zywnosc cukier w diecie polacy

– Największym spożyciem cukru, wśród podstawowych grup gospodarstw domowych, w przeliczaniu na jedną osobę, charakteryzują się gospodarstwa domowe rolników. W 2018 roku było ono na poziomie o dwie trzecie większym niż w gospodarstwach ogółem. Wyższy od przeciętnej poziom spożycia, obserwowany był również w gospodarstwach emerytów i rencistów – 16,7 kg rocznie na osobę, wobec 12,1 kg w gospodarstwa domowych ogółem – mówi Paweł Wyrzykowski, ekspert ds. rynków rolnych w Banku BGŻ BNP Paribas.

Z kolei najmniejsze ilości w przeliczeniu na jedną osobę (8,4 kg rocznie) konsumowane były w gospodarstwach, w których podstawowym źródłem utrzymania jest własna działalność. Zdecydowanie więcej cukru nabywają mieszkańcy wsi, o około pół kilograma miesięcznie na osobę więcej, niż mieszkańcy miast.

infoplanet zdrowa zywnosc cukier w diecie badania

Warto jednak zauważyć, że nie obserwuje się wyraźnej zależności między poziomem dochodów gospodarstw domowych a poziomem spożycia cukru. Tylko w grupie 20% gospodarstw o najwyższych dochodach poziom spożycia cukru był o 11 proc. mniejszy od średniej.

Spadek poziomu spożycia cukru w gospodarstwach domowych to efekt zmieniającego się stylu życia. Zmiany wielkości konsumpcji cukru skorelowane są w pewnym stopniu ze zmianami spożycia mąki. Oprócz tego, że słodzimy mniej, to również pieczemy mniej ciast, czy przyrządzamy mniej konfitur.

Mimo mniejszej konsumpcji cukru pod czystą postacią, jego całkowite spożycie wzrasta. W 2018 roku wyniosło średnio 42,3 kg na mieszkańca rocznie, czyli o 4%  więcej niż w 2017 roku i o 10% więcej niż średnio w latach wczesniejszych. Dane te tylko potwierdzają, że obecnie cukier coraz częściej kupujemy w wyrobach bardziej przetworzonych.

Źródło: Informacja z serwisu infoWire.pl