Zgodnie z danymi American College of Cardiology i American Heart Association z 2017 roku, około 46% dorosłych cierpi na nadciśnienie tętnicze. Obecnie próg dla wysokiego ciśnienia krwi obniżono z 140/90 na poziom 130/80. Jednak pewne grupy lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej są krytyczne wobec tych standardów, twierdząc, że mogą powodować przyjmowanie leków nawet, gdy pacjenci ich nie potrzebują.

Nadciśnienie czy ciśnienie krwi w normie?

American College of Physicians i American Academy of Family Physicians zalecają leki dla dorosłych w wieku 60 lat i starszych, u których ciśnienie krwi przekracza 150. Osoby po udarze mózgu lub z problemami serca powinny przyjmować leki już przy ciśnieniu krwi 140. Różne wytyczne mogą dezorientować pacjentów w zakresie nadciśnienia tętniczego – najczęściej diagnozowanego stanu podczas ambulatoryjnych wizyt lekarskich. Tymczasem nadciśnienie może przyczyniać się do niewydolności serca, ataku serca, udaru i przewlekłej choroby nerek, co w 2013 roku – według amerykańskiego Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej – było przyczyną 360 tys. zgonów w samym USA.

infoplanet zdrowie grozne nadcisnienie czy cisnienie w normie

Paul Muntner, pracownik University of Alabama, był częścią zespołu badawczego, który oszacował liczbę Amerykanów z wysokim ciśnieniem krwi w oparciu o wytyczne American College of Cardiology i American Heart Association. Jak przekonuje, wielu Amerykanów ma nadciśnienie, choć nie wie o tym, narażając się na zwiększone ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.

– Jest jednak zbyt wcześnie, aby stwierdzić, czy obniżone wytyczne wysokiego ciśnienia krwi z 2017 roku wprowadziły znaczącą różnicę dla pacjentów cierpiących na udar lub zawał serca, czy też jest bardziej prawdopodobne, że otrzymają oni w porę leki na nadciśnienie. Wiadomo, że leki obniżające ciśnienie krwi powinny stosować 82 mln Amerykanów, co stanowi wzrost o około 4 mln w stosunku do poprzednich wytycznych – ocenia Muntner.

Pokonaj nadciśnienie tętnicze

Większość Amerykanów, u których występuje nieznaczne nadciśnienie pierwszego stopnia, powinna obniżyć ciśnienie krwi tracąc na wadze, ćwicząc oraz jedząc mniej soli i więcej owoców, warzyw czy pełnoziarnistego pieczywa. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, którzy badali i opracowali mniej agresywny styl leczenia osób starszych z ciśnieniem krwi powyżej poziomu 150, próbują w ten sposób wyważyć korzyści wynikające z leczenia wysokiego ciśnienia krwi i potencjalne szkody.

infoplanet zdrowie grozne nadcisnienie pokonaj nadcisnienie tetnicze

– Wytyczne lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej mają na celu zapobieganie zawałowi serca, udarowi, a nawet śmierci. Ponadto minimalizują skutki uboczne niepotrzebnego leczenia – ocenia Devan Kansagara, profesor nadzwyczajny medycyny na Oregon Health and Sciences University i wiceprzewodniczący komisji ds. Wytycznych klinicznych ACP/AAFP.

Jak twierdzi specjalista, pacjenci, którzy są agresywnie leczeni z powodu wysokiego ciśnienia krwi, skarżą się na zawroty głowy, złe samopoczucie. Ostrzejsze wytyczne wysokiego ciśnienia krwi mogą oznaczać ciężar wypełniania większej liczby recept i zarządzania wieloma lekami w celu uzyskania marginalnych korzyści. Dlatego również, że lekarze i pacjenci muszą ostatecznie omówić korzyści i ryzyko związane z rozpoczęciem leczenia wysokiego ciśnienia krwi w oparciu o ogólny stan zdrowia.

Źródło: CNN