Jak twierdzą naukowcy, osoby, które urodziły się ze zwiększonym ryzykiem zawału serca, mogłyby zostać zdiagnozowane za pomocą jednego testu genetycznego już w dzieciństwie. Co więcej, badanie kosztowałoby około 40 funtów, zatem wystarczająco niewiele, aby wprowadzić je na masową skalę.

Obecna metoda wykrywania czynników ryzyka zawału serca skupia się na poszukiwaniu wzorów niebezpiecznych genów zamiast wykrywać pojedyncze dziedziczone cechy. Mogłoby to wyjaśniać, dlaczego ludzie, u których pozornie nie występują konwencjonalne przyczyny, takie jak wysoki poziom cholesterolu, również chorują na zawał serca.

infoplanet zdrowie test na zawal serca badanie

Choroby układu krążenia są jedną z najczęstszych przyczyn zgonów na całym świecie. W Polsce odpowiadają za około 46% z nich. Mniej więcej połowa przypadków choroby wieńcowej (CHD) jest dziedziczna, za pozostałe przypadki odpowiadają styl życia i środowisko. Okazało się również że niektóre genetycznie obciążone osoby są czterokrotnie bardziej narażone za wystąpienie zawału serca niż reszta populacji – wyjaśnia główny autor pracy dr Michael Inouye z Baker Heart and Diabetes Institute i University of Cambridge.

infoplanet zdrowie test na zawal serca dziecinstwo

Obecne wyniki są efektem analizy danych 500 tys. osób w wieku od 40 do 69 lat, które znajdowały się w brytyjskim biobanku, w tym 22 000 z chorobą niedokrwienną serca. W testach naukowcy korzystali z próbek krwi. Jednak – jak twierdzą – badanie może być również wykonywane nawet za pomocą badania śliny. Co istotne, może być przeprowadzane w każdym wieku (ludzkie DNA nie ulega zmianie), przez co teoretycznie ryzyko zawału mogłoby zostać wykryte już w dzieciństwie.

Choć eksperci uważają, że cała koncepcja wymaga dalszych testów, już teraz jest uważana za bardzo obiecującą. Praca naukowców z uniwersytetów w Cambridge i Leicester oraz Baker Heart and Diabetes Institute w Australii zostały częściowo sfinansowana przez British Heart Foundation. Raport opublikowano w Journal of the American College of Cardiology.