Pielęgnacja osoby cierpiącej na chorobę Alzheimera jest trudnym i wyczerpującym zadaniem. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania, ponieważ opiekun reaguje na zmieniające się poziomy zdolności i nowe wzorce zachowań swojego podopiecznego. Badania wykazały, że opiekunowie są narażeni na większe ryzyko depresji i choroby, zwłaszcza wówczas, jeśli nie otrzymują odpowiedniego wsparcia ze strony rodziny, przyjaciół i społeczności.

Jednym z największych wyzwań opiekunów jest nieprzewidywalne zachowanie osoby chorej. Z tego względu podstawowe czynności życia codziennego, jak ubieranie, kąpiele czy jedzenie, często stają się trudne do opanowania. Każda osoba jest inna, nie ma identycznych ludzi i takich samych zachowań, dlatego warto poszerzać repertuar wskazówek i wybierać z nich te, które sprawdzają się w danej sytuacji.