Bóle stawów nie są już przypadłością osób starszych. Jak wynika z najnowszych badań, doświadcza go więcej młodych osób niż do tej pory sądzono.

Ruchowy problem

W 2017 roku tylko w Stanach Zjednoczonych na artretyzm cierpiało 91 milionów dorosłych. Prawie jedna trzecia tych osób miała pomiędzy 18 lat a 64 lata. Jak ocenia jeden z autorów badania, profesor medycyny David Felson z Uniwersytetu w Bostonie, są to szacunki o 68 procent wyższe od danych szacunkowych.

– Zapalenie stawów jest niezwykle powszechne, nie doceniliśmy skali tego zjawiska – stwierdza naukowiec.

Wcześniejsze wyniki badań były zaniżone prawdopodobnie z powodu niedokładnych statystyk.

– Okazuje się, że osoby poniżej 65. roku życia, choć mają artretyzm, odpowiadają odmownie na pytanie, czy choroba ich dotyczy. Dodatkowo lekarze często nie przywiązują wagi do zapalenia stawów u młodszych pacjentów, ponieważ nie spodziewają się u nich takiego schorzenia – mówi naukowiec.

Bolesne dane

Aby dokładnie oszacować skalę zjawiska, Felson i jego współpracownik zgromadzili dane dotyczące ponad 33 600 mężczyzn i kobiet, którzy wzięli udział w ankiecie przeprowadzonej w USA w 2015 roku. Wzięli pod uwagę nie tylko osoby, u których zapalenie stawów zostało zdiagnozowane przez lekarza, ale także zgłaszające przewlekłe bóle stawów trwające ponad trzy miesiące.

Badacze stwierdzili, że wśród osób poniżej 65 roku życia, 19 procent mężczyzn i prawie 17 procent kobiet zgłaszało bóle, choć nie zdiagnozowano u nich artretyzmu. Zaś po osiągnięciu wieku 65 lat do podobnych objawów przyznawało się zaledwie 16 procent mężczyzn i 14 procent kobiet.

Diagnoza zapalenia stawów występowała natomiast u prawie 30 procent mężczyzn i 31 procent kobiet poniżej 65. roku życia. Wśród osób w wieku 65 lat i starszych odsetek ten wyniósł zaś prawie 56 procent u mężczyzn i 69 procent wśród kobiet.

Co możemy zrobić, by zapobiegać tej dokuczliwej chorobie? Jak sugeruje Felson, kluczowe jest utrzymywanie odpowiedniej wagi i zażywanie ruchu.