Jednym z powodów, dla których ludzie mogą uważać inteligencję za czynnik niewygodny, to przekonanie, że jest to coś, z czym się rodzimy, więc nie możemy zrobić nic, aby na nią wpływać. Choć nie ma ucieczki od faktu, że inteligencja jest do pewnego stopnia dziedziczona, najnowsze badanie zamierzało udowodnić, a ile iloraz inteligencji jest zależny od genów.

infoplanet zdrowie geny a inteligencja dziedziczenie

Jak udało się wykazać, u dzieci adoptowanych iloraz inteligencji po urodzeniu nie korelował z inteligencją przybranych rodziców, ale był silnie związany z inteligencją rodziców biologicznych. Co więcej, zależność ta stawała się silniejszy wraz z wiekiem dzieci.– Dla większości ludzi jest to sprzeczne z intuicją. Myślą, że wraz z kolejnymi latami życia różnice środowiskowe stają się coraz ważniejsze, ponieważ geny wpływają tylko na to, co dzieje się w momencie poczęcia. To oczywiście nieprawda. W rzeczywistości setki badań wskazują na to samo: w około 50% inteligencja ludzi wynika z genetyki – mówi Robert Plomin z King's College London, który prowadził badania.

Wiele lat poszukiwania określonych genów inteligencji okazało się nieopłacalne. Niedawne badania genetyczne zidentyfikowały jednak niektóre z genetycznych podstaw ilorazu inteligencji. Chociaż każdy gen związany z inteligencją ma w izolacji niewielki wpływ, łączny efekt zidentyfikowanych do tej pory elementów dziedzicznych jest dość znaczny.

infoplanet zdrowie geny a inteligencja iloraz inteligencji

– Wciąż jesteśmy daleko od rozliczania całej dziedziczności. Geny są ważne, ale na pewno nie są przeznaczeniem. Około 50% różnicy w inteligencji między ludźmi wynika z genetyki. Jednak dziedziczenie daje nam pewien schemat i wyznacza granice, ale to środowisko określa, na ile człowiek się rozwija w tych granicach – mówi psycholog Russell Warne z Utah Valley University.Podobnie jest ze wzrostem – kolejną wysoce dziedziczną cechą. Dzieci rosną, jeśli mają odżywczą dietę, która pomaga im osiągnąć pełny potencjał genetyczny. Podobnie jest z inteligencją. Niedobór jodu w dzieciństwie wiąże się z niższym ilorazem inteligencji, a rozwiązanie tego problemu w krajach rozwijających się zwiększyło zdolności poznawcze.

Inne wpływy środowiskowe na iloraz inteligencji nie są tak oczywiste. Badania bliźniacze ujawniają, że wspólne środowisko rodzinne ma bardzo mały wpływ na zdolności poznawcze. Podejrzewa się zatem, że inteligencja ma mniej wspólnego ze stylem rodzicielskim niż z przypadkiem.

Źródło: The New Scientist

kup artykuly platne