Ponieważ liczba osób cierpiących na cukrzycę nadal rośnie, dostęp do insuliny potrzebnej do zaspokojenia rosnącego popytu będzie coraz trudniejszy. Oczekuje się, że do 2030 roku aż 79 mln dorosłych osób z cukrzycą typu 2 będzie potrzebowało insuliny, by kontrolować swój stan. Jeśli obecny poziom dostępu pozostanie niezmieniony, tylko połowa z nich będzie w stanie uzyskać odpowiednią ilość leku – informuje studium modelowania opublikowane w środę w czasopiśmie Lancet Diabetes and Endocrinology.

infoplanet zdrowie insulina nie dla wszystkich badanie

– Te szacunki sugerują, że obecny poziom dostępu do insuliny jest wysoce niewystarczający w porównaniu z przewidywaną potrzebą, szczególnie w Afryce i Azji. Dlatego należy przeznaczyć więcej wysiłków na przezwyciężenie tego zbliżającego się wyzwania zdrowotnego. Pomimo zaangażowania ONZ w leczenie chorób niezakaźnych i zapewnienia powszechnego dostępu do leków na cukrzycę, na całym świecie insulina jest słabo dostępna dla pacjentów – powiedział dr Sanjay Basu, profesor medycyny w Stanford Uniwersytet w USA, który kierował badaniami.

Insulina jest potrzebna do leczenia wszystkich osób z cukrzycą typu 1 i niektórych osób z cukrzycą typu 2. Ta ostatnia forma choroby jest silnie związana z czynnikami stylu życia, takimi jak otyłość, zła dieta i brak aktywności fizycznej. Zespół Basu postanowił zbadać, w jakim stopniu cukrzyca zmieni się w ciągu następnych 12 lat, a szczególnie o ile osób wzrośnie ilość chorych, aby móc przewidzieć zapotrzebowanie na lek.

infoplanet zdrowie insulina nie dla wszystkich wyniki

Korzystając z danych Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej i 14 badań, aby uzyskać obraz liczby osób chorych na cukrzycę typu 2 w 221 krajach, zespół wymodelował obciążenie cukrzycą w latach 2018–2030. Obliczono, że na całym świecie liczba osób chorych wzrośnie z 406 mln w 2018 roku do 511 mln w 2030 roku. Stany Zjednoczone będą miały trzecią z kolejności najwyższą liczbę osób chorych na świecie.

– Oczekuje się, że liczba dorosłych z cukrzycą typu 2 wzrośnie w ciągu następnych 12 lat ze względu na starzenie się, urbanizację i związane z tym zmiany w diecie i aktywności fizycznej – powiedział Basu.

Z grona 511 mln osób 79 mln będzie potrzebowało insuliny. Oznacza to 20% wzrost. Tylko 38 mln nie będzie miało dostęp do leku. Leczenie insuliną jest drogie, a rynek jest obecnie zdominowany przez trzech producentów. Dlatego o ile rządy nie rozpoczną inicjatywy, aby insulina była dostępna i niedroga, jej stosowanie zawsze będzie dalekie od optymalnego.

kup artykuly platne