Zgodnie z badaniem New Scientist Asks the Public z 2018 roku, wielu ludzi rozważa wyruszenie naw misję na Marsa w jedną stronę. Jednak nowe dowody sugerują, że długa podróż może być niekorzystna dla części mózgu zaangażowanej w tworzenie wspomnień.

Ankieta przeprowadzona w sierpniu w Wielkiej Brytanii przez Sapio Research na reprezentatywnej próbie 2026 dorosłych, wykazała, że 50% mężczyzn i 30% kobiet chętnie wybrałoby się w podróż na Marsa i z powrotem. Jeśli chodzi o podróż w jedną stronę, zdecydowanie lub prawdopodobnie chciałoby pojechać 40% mężczyzn i 20% kobiet. Dzieje się tak pomimo znanych zagrożeń związanych z 6-miesięczną podróżą na Marsa. Poza wypadkami kosmicznymi, wysoka ekspozycja na promieniowanie może doprowadzić do uszkodzenia DNA i raka.

infoplanet zdrowie mars nie dla mozgu podroz kosmiczna

Co więcej, to nie wszystkie nieprzewidziane niebezpieczeństwa. Badanie NASA przedstawione na niedawnej konferencji Federacji Europejskich Towarzystw Neuroscience w Berlinie sugeruje, że uszkodzić mózg może już 2-letnia misja. Takie wnioski wysnuto na podstawie 30-dniowego eksperymentu, w którym wzięło udział 16 ochotników wykonujących badania w symulowanej bazie Marsa, w towarzystwie tylko 3 innych osób. Pod koniec badania u uczestników zauważono niewielkie kurczenie się obszaru mózgu zwanego hipokampem, który jest niezbędny do tworzenia nowych wspomnień.

Badanie wykazało, że jeden koniec lewego hipokampu ochotników skurczył się średnio o około 3%. Członek zespołu Anika Werner z Berlińskiego Uniwersytetu Medycznego Charité sugeruje, że kurczenie się mogło być spowodowane izolacją społeczną i stresem związanym z byciem obserwowanym 24 godziny na dobę. Uczestnicy ćwiczyli 6 dni w tygodniu, więc jest mało prawdopodobne, aby efekt był spowodowany bezczynnością.

infoplanet zdrowie mars nie dla mozgu misja na marsa

Wpływ, jaki może mieć taki wylot na zdolności umysłowe osoby, jest niejasny. Hipokamp się skurczył, ale umiejętności nawigacyjne niedoszłych astronautów pozostały bez zmian podczas testów komputerowych. Jednak dłuższe badania tego samego zespołu, obejmującego 9 osób stacjonujących przez zimę w bazie w Antarktyce, wykazały skurcz hipokampa, który był powiązany z gorszymi wynikami testów zdolności przestrzennych.

Nie wiemy, w jaki sposób skurczył się hipokamp ochotnikom. Może to być śmierć komórek mózgowych, brak generowania nowych komórek, utrata połączeń między komórkami lub po prostu reorganizacja tego obszaru mózgu. Werner przewiduje jednak, że po powrocie na Ziemię wszyscy astronauci powrócą do zdrowia. „Te zmiany są odwracalne. Mózg jest bardzo plastyczny. Ale jest to coś, co należy wziąć pod uwagę” – ocenia badaczka.

kup artykuly platne