Kobiety mają młodsze mózgi niż mężczyźni w tym samym wieku? W badaniu dotyczącym metabolizmu, a nie daty urodzenia, stwierdzono średnią różnicę między mężczyznami i kobietami wynoszącą 3,8 roku. Odkrycie może pomóc wyjaśnić, dlaczego kobiety dłużej zachowują sprawność umysłową.

infoplanet zdrowie mozgi kobiet mlodsze analizy

Mózgi kobiet i mózgi mężczyzn stają się mniejsze wraz z wiekiem. Udowodniono już również, że mózgi mężczyzn mają skłonność do szybszego kurczenia się niż mózgi kobiet. Jednak aby bliżej przyjrzeć się różnicom między kobietą a mężczyzną, Manu Goyal z Washington University School of Medicine w St. Louis wraz z zespołem przeanalizował mózgi 205 mężczyzn i kobiet w wieku od 20 do 82 lat.

W badaniach zastosowano pozytronową tomografię emisyjną – technikę obrazowania, która pomaga odkryć metabolizm mózgu poprzez pomiar przepływu tlenu i glukozy. Mózg zużywa duże ilości glukozy przerabiając ją na energię, ale schemat użytkowania zmienia się wraz z wiekiem.

Naukowcy odkryli, że metaboliczne starzenie mózgu jest skorelowane z chronologicznym starzeniem się zarówno u mężczyzn, jak i kobiet, ale że w każdym wieku mózgi kobiet były metabolicznie młodsze niż mózgi mężczyzn.

infoplanet zdrowie mozgi kobiet mlodsze roznice plci

– To nie tak, że mózgi mężczyzn starzeją się szybciej. Zaczynają dorosłość o 3 lata później od mózgów kobiet i ta różnica trwa przez całe życie. Nie wiemy, co to znaczy, choć różnica między kobietą a mężczyzną może być powodem, dla którego kobiety nie doświadczają tak wielu zaburzeń poznawczych w późniejszych latach – wyjaśnia Goyal.

Źródło: Proceedings of National Academy of Sciences, DOI: 10.1073 / pnas.1815917116

kup artykuly platne