Czy Twój kaszel i kichanie powoduje, że trzymasz się z dala od innych, aby ich nie zarazić? W przeciwieństwie do niektórych ludzi, mrówki zdają się rozumieć znaczenie unikania innych, gdy są chore. Kiedy żerujące mrówki są narażone na działanie patogenu grzybiczego, zmniejszają kontakt z innymi robotnicami w gnieździe.

infoplanet zdrowie mrowki roznosza grzyby infekcje

Nathalie Stroeymeyt z Uniwersytetu w Lozannie w Szwajcarii wraz z zespołem badała kolonie mrówek z gatunku Lasius niger za pomocą zautomatyzowanego systemu śledzenia. Robotnice w tych koloniach są podzielone na pielęgniarki, które opiekują się czerwiami, oraz pasterzy zbierających żywność poza gniazdem. To te ostatnie mrówki najczęściej łapią infekcje. Wówczas jednak starają się ograniczać interakcje z innymi owadami wewnątrz gniazda.

Aby tego dowieść naukowcy wystawili część z nich na działanie zarodników grzyba Metinhizium brunneum. Przyczepiają się one do mrówki i po dniu lub dwóch grzyb dostaje się do wnętrza owada i zabija go. W ciągu jednego dnia narażenia na działanie patogenu naukowcy wzmocnili również podział między grupami roboczymi. Jednak narażone osobniki i tak zmieniały swoje zachowanie, spędzając więcej czasu poza gniazdem i ograniczając kontakt z innymi pracownicami. Pasterze, którzy nie byli narażeni na działanie patogenu, również podjęli kroki w celu odizolowania się, a pielęgniarki przeniosły potomstwo bardziej w głąb gniazda.

infoplanet zdrowie mrowki roznosza grzyby badania

Nie jest jasne, w jaki sposób mrówki rozpoznają infekcję, ale wiadomo, ze potrafią wykryć zarodniki na innych mrówkach, a także na własnym ciele. Symulacje dowodzą, że po zarażeniu zmiany w ich zachowaniu zmniejszają rozprzestrzenianie się zakażeń i chronią zdrowych pracowników i królową przed chorobą. Takich reakcji można się spodziewać u owadów społecznych, ponieważ tylko królowa się rozmnaża, więc ewolucja sprzyja zachowaniom, które przynoszą korzyść całej kolonii.

Jak ocenia Stroeymeyt, „moglibyśmy nauczyć się od owadów społecznych sposobów zmniejszenia przenoszenia chorób w skali populacji”. Chociaż przyznaje, że mrówki są dobrym przykładem jedynie do pewnego stopnia. Nie możemy bowiem prosić chorych, by poświęcili się, ginąc w izolacji tak, jak robią to mrówki.

Źródło: Science, DOI: 10.1126 / science.aat4793

kup artykuly platne