Telefony komórkowe wydają się być najbardziej prawdopodobną przyczyną raka mózgu – powiedział Alasdair Philips, główny autor badania i kurator ds. dzieci z rakiem w Wielkiej Brytanii.

Winne telefony komórkowe?

– Guzy znajdują się przede wszystkim w okolicy płatów czołowych i skroniowych, co powoduje, że mamy podejrzenie, iż winne są telefony komórkowe – mówi Philips.

infoplanet technologia telefony komorkowe a guz mozgu winne telefony

Naukowiec dodał jednak, że skoro nowotwory mózgu są generalnie bardzo rzadkie, jego podejrzenia nie powinny budzić niepokoju, ponieważ nawet jeśli telefon komórkowy może zwiększyć ryzyko wystąpienia takiego nowotworu „nadal istnieje bardzo małe ryzyko”.

Kilku ekspertów w Wielkiej Brytanii ostrzega, że chociaż w badaniu znaleziono dowody na wzrost liczby guzów mózgu, nie udowodniono, że używanie telefonu komórkowego może być za ten fakt odpowiedzialne.

Badania nad promieniowaniem

Na całym świecie badania nad promieniowaniem telefonii komórkowej i potencjalną możliwością zachorowania na raka pozostawiły więcej pytań niż odpowiedzi. Niektóre z nich nie wykazały związku między częstotliwością radiową telefonu komórkowego a pewnymi problemami zdrowotnymi, takimi jak zwiększone ryzyko wystąpienia nowotworów, podczas gdy inne sugerują coś przeciwnego.

– Nie jestem przekonany, że analiza statystyczna w tym artykule jest wystarczająca, aby zidentyfikować jakiekolwiek przyczyny wzrostu ilości guzów – mówi naukowiec.

Zgodnie z National Cancer Institute w Stanach Zjednoczonych, istnieją trzy główne powody, dla których ludzie obawiają się, że telefony komórkowe mogą mieć związek z rakiem lub innymi problemami zdrowotnymi.

Telefony komórkowe emitują energię o częstotliwości radiowej, która jest formą promieniowania niejonizującego, a tkanki w naszych ciałach najbliżej telefonu mogą absorbować tę energię. Po drugie, korzystanie z telefonów komórkowych gwałtownie wzrosło. Ponadto wzrosła liczba połączeń telefonicznych, które wykonujemy, oraz długość tych połączeń.

Odkrycie z nowego badania

Nowe badanie zawierało dane dotyczące rejestracji nowotworów złośliwych guzów mózgu zdiagnozowanych w Anglii od 1995 do 2015 roku. W danych, które pochodziły z brytyjskiego urzędu statystyk krajowych, odnotowano 8135 zdiagnozowanych przypadków. Podczas porównywania nowych przypadków w 2015 roku z tymi z 1995 roku naukowcy odkryli co roku dodatkowe 1548 agresywnych przypadków, z których najczęstszym był glejak.

infoplanet technologia telefony komorkowe a guz mozgu fakty czy spekulacje

– Byłem bardzo zaskoczony tym, jak duży jest wzrost i jak konsekwentny jest on przez lata – powiedział Philips.

Naukowcy napisali w badaniu, że promieniowanie jonizujące, w szczególności promieniowanie rentgenowskie stosowane w skanach TK, ma najbardziej „przekonujące dowody” jako możliwy czynnik odpowiedzialny za wzrost liczby diagnoz glejaka. Wspomniano również o zanieczyszczeniu powietrza oraz używaniu telefonów komórkowych jako możliwych czynników.

Fakty czy spekulacje?

– Niniejszy dokument nie próbuje bezpośrednio powiązać wzrostu wykorzystania telefonów komórkowych ze wzrostem zachorowalności guza mózgu. Innymi słowy, tylko dlatego, że wzrost zapadalności na guza mózgu wystąpił w tym samym czasie, co wzrost korzystania z telefonów komórkowych nie oznacza dostatecznych dowodów – poinformował w pisemnym oświadczeniu Lion Shahab, starszy wykładowca w dziedzinie epidemiologii i zdrowia publicznego w University College London.

– Podczas gdy wykorzystanie telefonów komórkowych w populacji zwiększyło się z mniej niż 15% do 95% w badanym okresie, nie obserwujemy takiego samego wzrostu złośliwych guzów mózgu. Sugeruje to, że siła jakiegokolwiek efektu, jeśli byłaby obecna, musiałaby być mała – powiedział Shahab. – Na razie powiązanie wzrostu złośliwych nowotworów mózgu z używaniem telefonów komórkowych pozostaje spekulatywne i nie powinno umniejszać zachęcających do zmian w stylu życia.

Według GSMA, stowarzyszenia handlowego reprezentującego interesy operatorów telefonii komórkowej, liczba abonentów telefonii komórkowej na całym świecie szacowana jest na 5 miliardów. W Wielkiej Brytanii około 93% dorosłych posiada lub używa telefon komórkowy, jak wynika z danych National Health Service. Podobnie, zdecydowana większość Amerykanów, 95%, posiada własny telefon komórkowy, według Pew Research Center.


Ale osoby obawiające się promieniowania o częstotliwości radiowej z telefonów komórkowych mogą podjąć kroki w celu ograniczenia ekspozycji. Obejmują one używanie trybu głośnomówiącego lub urządzeń głośnomówiących podczas rozmowy przez telefon oraz trzymanie telefonu z dala od głowy. Spróbuj wysyłać SMS-y zamiast mówić i postaraj się ograniczyć użycie telefonu komórkowego.