Choć powszechnie wiadomo, że palenie w czasie ciąży jest bardzo niebezpieczne dla matki i dziecka, jak wynika z nowego raportu – ponad 7% ciężarnych kobiet nie przestaje palić.

Ciążowa grupa ryzyka

Odwołując się do danych zgromadzonych w 2016 roku, National Center for Health Statistics podaje, że w czasie ciąży nadal palą najprawdopodobniej młodsze i mniej wykształcone przyszłe mamy. Współczynnik palenia wśród kobiet w ciąży był ponadto najwyższy wśród osób w wieku 20 lat (10,7%), a następnie osób w wieku od 15 do 19 lat (8,5%) oraz od 25 do 29 lat (8,2%).

– Ponieważ palenie tytoniu naraża zarówno kobietę, jak i płód, na poważne zagrożenia dla zdrowia, zaleca się bardziej intensywne doradztwo w zakresie rzucania palenia dla tej populacji palaczy – powiedziała Patricia Folan, dyrektor Centrum Kontroli Tytoniu w Northwell Health w Nowym Jorku.

Do palenia w czasie ciąży byli bardziej skłonni rdzenni Amerykanie i mieszkańcy Alaski (16,7%).

– Badanie wskazuje, że częściej palą w czasie ciąży kobiety w określonych grupach wiekowych, o określonym pochodzeniu etnicznym i wykształceniu – powiedziała dr Folan. – Pomóc w zwiększeniu świadomości w zakresie rezygnacji z palenia w czasie ciąży i nie wracania do nałogu po porodzie mogą edukacyjne kampanie medialne skierowane do tych populacji.

Mądrość wraz z doświadczeniem?

Krzywa pokazująca częstotliwość palenia w czasie ciąży zmniejsza się wraz ze wzrostem wieku matki. Najmniej palaczek jest wśród przyszłych matek w wieku 45 lat i więcej (2%). Ważną rolę w rozpowszechnianiu rzucania palenia w ciąży odegrała również edukacja, co można stwierdzić obserwując najwyższy odsetek kobiet palących w szkołach podstawowych (12,2%) oraz malejący udział palących kobiet ciężarnych wśród osób z dyplomem ukończenia szkoły średniej (11,7%) i szkoły wyższej (7,9%).

– Dane z tego badania na temat rozpowszechnienia palenia sugerują, że edukacja może mieć duży wpływ na palenie papierosów w czasie ciąży – komentuje dr Jennifer Leighdon Wu, ginekolog położnik ze szpitala Lenox Hill w Nowym Jorku. – Kobiety, które są starsze i bardziej wykształcone, rzadziej palą w czasie ciąży.

– Podmioty świadczące opiekę zdrowotną, w tym położnicy, położne i pediatrzy, powinni podkreślać znaczenie rezygnacji z palenia, szczególnie w ciąży, oferować kobietom ciężarnym poradnictwo, wsparcie oraz podejmować działania związane ze strategią zapobiegania nawrotom nałogu – podsumowuje dr Folan. – Palenie w czasie ciąży jest również piętnowane społecznie, dlatego istnieje większe prawdopodobieństwo, że kobieta będzie otwarta na zmianę postawy – dodaje.