Probiotyki to żywe mikroorganizmy, przyjmowane przez ludzi w celu zwiększenia ich mikrobiomu lub przywrócenia zdrowego ekosystemu w jelitach po podaniu antybiotyków. Powstają jednak pytania, czy rzeczywiście działają.

Kolonizujące drobnoustroje

Aby dowiedzieć się, co tak naprawdę dzieje się w jelitach, gdy ludzie przyjmują probiotyki, immunolog Eran Elinav z Instytutu Naukowego Weizmanna w Izraelu oraz jego współpracownicy pobrali próbkę mikrobiomu 15 zdrowych ochotników. W przeciwieństwie do większości innych badań mikrobiologicznych, które opierają się na próbkach kału, w tym eksperymencie próbkę mikrobiomu pobrano bezpośrednio za pomocą endoskopii i kolonoskopii. Następnie otrzymywali albo komercyjnie dostępny suplement probiotyczny, albo placebo.

Wynik okazał się uderzający – drobnoustroje znalezione w kale nie były reprezentatywne dla tych, które skolonizowały jelito. Badania wykazały również, że chociaż probiotyki skolonizowały przewód pokarmowy niektórych osób, to mikrobiom jelitowy innych po prostu je odrzucił. Badacze odkryli też, że probiotyczne wzorce kolonizacji były wysoce zależne od osobnika. Wyniki potwierdzają, iż koncepcja, że każdy może skorzystać z uniwersalnego probiotyku kupionego w supermarkecie, jest błędna.

infoplanet zdrowie probiotyki nie dla wszystkich kolonie bakterii

Opieranie się na próbkach kału jako wskaźniku tego, co dzieje się w jelitach, jest niedokładne i błędne. Niektórzy ludzie akceptują probiotyki w swoich jelitach, podczas gdy inni po prostu przesyłają je z jednego końca przewodu pokarmowego do drugiego – stwierdził naukowiec.

Ciekawy eksperyment

Następnie naukowcy zmierzyli to, co dzieje się z osobami przyjmującymi probiotyki w nadziei na przywrócenie ich mikrobiomu po antybiotykach. W tym celu 21 ochotnikom podano identyczną ilość antybiotyków, a następnie przydzielono ich do jednej z 3 grup. Mikrobiom z pierwszej grupy musiał się odrodzić sam, podczas gdy w drugiej grupie podano probiotyki. Trzecia grupa była leczona dawką własnego, oryginalnego mikrobiomu uzyskanego przed zażyciem antybiotyku za pomocą przeszczepu mikroflory kałowej (FMT).

Wyniki pokazały, że bakterie probiotyczne z łatwością skolonizowały jelita wszystkich badanych w drugiej grupie. Naukowcy byli jednak zaskoczeni, że uniemożliwiło to powrót normalnego mikrobiomu danej osoby przez okres do 6 miesięcy. Przeciwny efekt zaobserwowano u pacjentów otrzymujących dawkę własnego mikrobiomu sprzed zażycia antybiotyku. Wówczas ich natywny mikrobiom jelitowy powrócił do normy w ciągu kilku dni.

infoplanet zdrowie probiotyki nie dla wszystkich ciekawy eksperyment

Probiotyki bardzo silnie i uporczywie zapobiegały powrotowi oryginalnego mikrobiomu, co było dla nas bardzo zaskakujące i niepokojące. Ten niekorzystny efekt nie został dotychczas opisany – mówi Elinav.

Chociaż w tym eksperymencie badacze nie mierzyli klinicznego wpływu przedłużonego zaburzenia mikrobiologicznego, związek między zakłóceniem działania drobnoustrojów jelitowych a otyłością, alergiami i stanem zapalnym wykazały poprzednie badania . Okazuje się, że probiotyki nie zawsze spełniają swoją rolę, a ich skuteczność musi być dostosowana do indywidualnych potrzeb.

kup artykuly platne