Istnieje wiele sposobów na ocenę opieki zdrowotnej. W tym roku spojrzymy na najlepsze z ubezpieczeń zdrowotnych według rankingu Instytutu Legatum, który ocenia podstawowe zdrowie psychiczne i fizyczne mieszkańców kraju, infrastrukturę zdrowotną i dostępność opieki prewencyjnej. Przedstawione poniżej kraje z pierwszej dziesiątki na świecie są cenione za wszystkie 3 efekty działań.

1. Luksemburg

infoplanet zdrowie ranking ubezpieczen zdrowotnych 1 luksemburg

Luksemburg jest mały, ale bogaty. Średnia długość życia w kraju wynosi 82 lata. Luksemburska Unia Chorych gwarantuje bezpłatną i dofinansowywaną opiekę zdrowotną wysokiej jakości dla wszystkich obywateli i zarejestrowanych długoletnich rezydentów, obejmującą usługi stomatologiczne. Pacjenci płacą początkowo opłatę medyczną, ale finalnie otrzymują roczny zwrot w wysokości od 80% do 100%. Wiele grup nie jest zobowiązanych do uiszczania opłat, a studenci, dzieci i bezrobotni są ubezpieczeni do 27. roku życia.

2. Singapur

Mieszkańcy miasta-państwa Singapur mają średnią długość życia 83,1 lat. System opieki zdrowotnej opiera się na indywidualnej odpowiedzialności i przystępnej cenie dla wszystkich. Dotacje rządowe pochodzą z dochodów podatkowych, finansowania wielowarstwowego i prywatnego funduszu oszczędnościowego. Do 80% całkowitych kosztów w szpitalach publicznych i przychodniach podstawowych są objęte 3 programami oszczędnościowymi i ubezpieczeniowymi. Istnieją również ubezpieczyciele nastawieni na zysk, którzy uzupełniają programy oszczędnościowe.

3. Szwajcaria

infoplanet zdrowie ranking ubezpieczen zdrowotnych 3 szwajcaria

Górzysty kraj oferuje powszechną opiekę zdrowotną opartą na obowiązkowych ubezpieczeniach. Każdy kanton jest odpowiedzialny za dostawców licencji, koordynację usług szpitalnych i subwencjonowanie instytucji oraz indywidualne składki. Przepisy rządu federalnego są finansowane poprzez obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne i zapewniają wysoką jakość świadczeń. Federalna ustawa o ubezpieczeniach zdrowotnych z 1996 roku wprowadza powszechne ubezpieczenie i dotacje dla gospodarstw domowych o niskich dochodach, zwiększa korzyści i zapewnia wysokie standardy usług zdrowotnych, pokrywając rosnące koszty systemu opieki zdrowotnej.

4. Japonia

Japonia ma najwyższą długość życia mieszkańców na świecie. Rząd federalny reguluje uniwersalny Statutory Health Insurance System, który zapewnia dobrej jakości opiekę medyczną. Finansowane publicznie ubezpieczenie zdrowotne zapewnia powszechny zakres ubezpieczenia podstawowego, odpowiadający około 11% rocznego PKB. Wszyscy obywatele i rezydenci niebędący obywatelami państwa członkowskiego muszą się zapisać do systemu ubezpieczeń. Nieudokumentowani imigranci i odwiedzający nie są nim objęci. Prywatne ubezpieczenie zdrowotne pełni funkcję uzupełniającą.

5. Niderlandy

infoplanet zdrowie ranking ubezpieczen zdrowotnych 3 szwajcaria

Holandia prowadzi roczny indeks zdrowia konsumentów Euro z wynikiem 916 na 1000 punktów. Rząd krajowy ustala priorytety opieki zdrowotnej i monitoruje dostęp, jakość i koszty. Holandia wydaje około 10,8% rocznego PKB na publiczne ubezpieczenie zdrowotne. W ten sposób częściowo finansowane jest społeczne ubezpieczenie zdrowotne (powszechna opieka zdrowotna) poprzez realokację podatków i płac. Wszyscy rezydenci i nierezydenci płacący holenderski podatek dochodowy muszą wykupić ubezpieczenie zdrowotne od prywatnych ubezpieczycieli, którzy są zobowiązani przyjąć wszystkich kandydatów.

6. Szwecja

W opiece zdrowotnej uczestniczą szwedzkie władze krajowe, regionalne i lokalne. Za ogólną politykę zdrowotną odpowiada rząd krajowy. Rządy regionalne mają w obowiązku ustalić zasady finansowania i świadczenia usług medycznych, samorządy – opiekę nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Szwedzka służba zdrowia opiera się na ludzkiej godności, największej potrzebie i opłacalności. Zabiegi są bezpłatne dla wszystkich legalnych rezydentów. Do opieki zdrowotnej mają prawo również dzieci ubiegające się o azyl lub których pobyt jest nieudokumentowany. Dorośli o nieudokumentowanym statusie również mają do niej prawo.

7. Hongkong

infoplanet zdrowie ranking ubezpieczen zdrowotnych 7 hongkong

Miasto-państwo Hongkong ma dość złożony system opieki zdrowotnej. Publiczna opieka medyczna zapewnia wszystkie usługi opieki zdrowotnej bezpłatnie lub za niewielką opłatą. Rząd zapewnia ubezpieczenie zdrowotne obywatelom Hongkongu lub stałym rezydentom praktycznie bez żadnych kosztów. Trzeba jednak korzystać z wysokiej jakości nowoczesnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. System publiczny nie obejmuje wizyt dentystycznych z wyjątkiem sytuacji nadzwyczajnych. Jeśli wybierzesz opcję prywatną, musisz wykupić własne ubezpieczenie.

8. Australia

Australia zapewnia bezpłatną lub subsydiowaną powszechną opiekę zdrowotną obywatelom i stałym mieszkańcom. Rząd federalny zapewnia finansowanie i pośrednie wsparcie dla państw i zawodów związanych ze służbą zdrowia dotując opiekę poprzez program świadczeń Medicare (MBS) i program świadczeń farmaceutycznych (PBS). Państwo ponosi również odpowiedzialność za publiczne szpitale, pogotowie ratunkowe, publiczną opiekę stomatologiczną, usługi opieki zdrowotnej oraz zdrowie psychiczne.

9. Izrael

infoplanet zdrowie ranking ubezpieczen zdrowotnych 9 izrael

Rząd angażuje się w publiczną służbę zdrowia, leczy choroby zakaźne, wykonuje badania przesiewowe, promuje zdrowie i edukację. Opieka zdrowotna reguluje także plany zdrowotne, szpitale i pracowników służby zdrowia. Publicznie finansowany system NHI automatycznie obejmuje wszystkich obywateli i stałych mieszkańców. Fundusze pochodzą z podatku dochodowego związanego ze zdrowiem i dochodów rządowych. Mieszkańcy Izraela wybierają spośród 4 konkurencyjnych planów zdrowotnych organizacji non-profit. Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne może skrócić czas oczekiwania i umożliwić wybór dostawcy usług. Prywatne ubezpieczenie zdrowotne jest wymagane dla wszystkich osób z zagranicy.

10. Niemcy

Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech jest obowiązkowe dla wszystkich obywateli i stałych mieszkańców. Istnieją 2 uniwersalne systemy: ustawowe ubezpieczenie zdrowotne (SHI) i zastępcze prywatne ubezpieczenie zdrowotne (PHI). SHI jest ubezpieczeniem zdrowotnym finansowanym ze środków publicznych od obowiązkowych składek na podstawie dochodu. SHI obejmuje wszystkie usługi prewencyjne, opiekę szpitalną i lekarską, zdrowie psychiczne i stomatologiczne, fizykoterapię, większość leków na receptę, rehabilitację, hospicjum i opiekę paliatywną oraz odszkodowanie za zwolnienia chorobowe.

Istnieje wiele sposobów zapewnienia opieki zdrowotnej obywatelom i mieszkańcom. Co ciekawe, wszystkie kraje na tej liście mają jedną wspólną cechę: ubezpieczenie medyczne jest obowiązkowe, a opieka zdrowotna – wysokiej jakości.

Źródło: CNBC

kup artykuly platne